Recertyfikacja dla Grupy Karkonoskiej GOPR

W połowie sierpnia kolejny już raz zorganizowaliśmy szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tym razem w ręce naszych instruktorów Macieja Solskiego, Andrzeja Sowińskiego oraz Jakuba Grosickiego trafiła grupa Ratowników pracujących od wielu lat na górskich szlakach.

Tematyka kursu przygotowującego do ponownego zdania egzaminu KPP, czyli recertyfikacji obejmowała zagadnienia takie jak: resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych oraz dzieci, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych. Poddani intensywnemu przygotowaniu do recertyfikacji kursanci musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym z urazami wielonarządowymi po upadku z wysokości. W trakcie szkolenia omawiany był również sposób postępowania z pacjentem: z ostrym zespołem wieńcowym (tzw: zawał serca), silną dusznością, wstrząsem anafilaktycznym, cukrzycą, hipotermią. W ciągu trzydniowego szkolenia ratownicy górscy odświeżyli i utrwalili wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin teoretyczny, na który składa się test z 30 losowo wybranych pytań oraz egzamin praktyczny składający się z 3 zadań wszyscy kursanci zdali śpiewająco! Serdecznie gratulujemy!

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj