Ryglice - pierwsza pomoc w szkołach

Pod koniec listopada razem z druhami OSP Ryglice przeprowadziliśmy cykl szkoleń w gminnych szkołach gimnazjalnych. W trakcie szkolenia uczniowie zostali zapoznani z podstawami pierwszej pomocy. Nasi doświadczeni instruktorzy przećwiczyli z gimnazjalistami schematy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, wyjaśnili podstawowe zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzania oraz pokazali, w jaki sposób prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bez i z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj