SERVIER – warsztaty ratownicze

250 pracowników międzynarodowego koncernu farmaceutycznego SERVIER wzięło udział w warsztatach ratowniczych zorganizowanych przez Centrum Ratownictwa. Ponad 20 naszych instruktorów przygotowało dla uczestników pięć stacji tematycznych, na których mogli oni sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Pracownicy koncernu podzieleni na kilkunastoosobowe grupy realizowali specjalnie przygotowane dla nich zadania na stanowiskach: „BLS”, „Urazy”, „AED” oraz „Drogowym”.

W ramach stacji „BLS” mieli za zadanie wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, a mianowicie ocenić stan poszkodowanego, dokonać oceny oddechu i oznak krążenia oraz wezwać pomoc. W zależności stanu poszkodowanego sprawdzone zostały procedury postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych i zaniku krążenia oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej.

Na stanowisku „Urazy” uczestnicy warsztatów przeprowadzili wstępne badanie urazowe. Przygotowane przez instruktorów Centrum Ratownictwa pozoracje obejmowały rany i urazy tkanek miękkich i narządów ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia i krwotoki.

Stanowisko „AED” miało na celu umożliwienie pracownikom SERVIER przećwiczenie obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED i przedstawienie skuteczności jego działania w postępowaniu terapeutycznym. W ramach zadania grupa miała wykorzystać AED przy udzielaniu pierwszej pomocy, co pozwoliło lepiej zapoznać się z zasadą działania defibrylatora.

Na stanowisku „Drogowym” przygotowane zostało zdarzenie drogowe z wykorzystaniem dwóch wraków samochodowych. Zespoły miały za zadanie udzielić pomocy ofiarom wypadku samochodowego, czyli zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić przy tym zagrożenia dla ratowników oraz dla poszkodowanych oraz przeprowadzić ewakuację poszkodowanego z miejsca zdarzenia.

W ramach jednej ze stacji instruktorzy Centrum Ratownictwa przygotowali wykład na temat przyczyn zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych, omówiony został łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia oraz aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy.

Dziękujemy całej ekipie z firmy SERVIER za świetną atmosferę oraz zapał do poszerzania swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Praca z Wami była nas czystą przyjemnością. Najlepsza grupa!

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj