Szanuj życie, pracuj bezpiecznie w budownictwie - seminarium PIP

W czwartek 3 listopada 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się seminarium podsumowujące 3-letnią kampanię PIP pod nazwą „ Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia.”.

Seminarium rozpoczęła Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy. Wśród uczestników znaleźli się partnerzy projektu oraz przedstawiciele środowiska branżowego, między innymi: Paweł Rozowski- wicedyrektor Departamentu Promocji i Prewencji GIP, Elżbieta Łopacińska- Członek Zarządu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera- Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego.

Wystąpienia prelegentów skupione były na tematach wypadków przy pracy w sektorze budowlanym. W dyskusji przywołano fakt, iż tylko w 2010 roku w wypadkach przy pracy na budowie zginęło albo zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 381 osób. Wśród ofiar, co druga osoba to pracownik wykonujący pracę nie dłużej niż 3 miesiące, a na co szóstej kontrolowanej budowie ustalono dopuszczenie do pracy bez niezbędnego przeszkolenia bhp.

Trzyletnia kampania skierowana do pracodawców i pracowników uświadomiła jak istotne są szkolenia, badania lekarskie i rzetelne przygotowanie pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań.

„Wypadkowość na budowie oraz powaga obrażeń odniesionych przez robotników jest nieporównywalnie wyższa w stosunku do ryzyka, jakie ponosi żołnierz na misjach wojskowych, policjant w trakcie służby” - zauważył doktor Jacek Siewiera. Nietypowe porównanie placu budowy do misji wojskowej było impulsem do opracowania innowacyjnych szkoleń, które udało się zaadaptować do trudnych warunków pracy robotnika budowlanego. Doktor odwołując się do prelegenta, reprezentanta firmy Skanska, Marcina Łakomego zaznacza, że „kluczem do sukcesu dobrego szkolenia jest możliwie wiarygodne odwzorowanie obrażeń i okoliczności, w jakich dochodzi do wypadku”. Jacek Siewiera wyraził nadzieję, że takie szkolenia uda się wdrożyć na budowach w całej Polsce, a hasła i loga kampanii PIP wraz z jej zakończeniem nie znikną.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj