Szkolenie HTC w Centrum Symulacji WIM

W dniu 30 czerwca 2018 instruktorzy Centrum Ratownictwa uczestniczyli w szkoleniu Hospital Trauma Course zrealizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Celem szkolenia było podniesienie umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. Podstawowym założeniem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji wewnątrz zespołu oraz wspieranie się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych. Wszystkie symulacje w trakcie szkolenia realizowane były zgodnie ze scenariuszami klinicznymi wysokiej wierności. Nasi instruktorzy realizowali tematy związane ze stanami nagłymi w internie, pediatrii oraz medycynie pola walki.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj