TC3: ratownictwo w polu walki dla ABW, CBŚ oraz Grup Realizacji SG.

Od Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej otrzymaliśmy referencje za przeprowadzone w terminie od 15 do 19 czerwca 2015 r. 5-dniowe szkolenie z zakresu Taktyki Czerwonej - TC3.

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej rekomenduje nasze Centrum Ratownictwa jako wiarygodną firmę, świadczącą usługi terminowo, z zachowaniem zasad należytej staranności.

W ramach projektu "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej" przeszkoliliśmy 40 osób:

 • 12 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • 8 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • 8 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 6 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • 6 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. nie realizuje usług dla Jednostek Wojskowych ani nie prowadzi działalności związanej z dostarczaniem towarów, o których mowa w przepisach ws. klasyfikacji wyrobów obronnych.

  Więcej na: http://www.centrumratownictwa.com/doswiadczenie/karpacki-osrodek-wsparcia-strazy-granicznej

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
  Przełącz na polski
  Kontakt
  Szukaj