Terapia daremna dla lekarzy i prawników autorstwa dr. n. med. mgr prawa Jacka Siewiery

Dynamiczny postęp nauk klinicznych sprawił, że technicznie możliwe stało się podtrzymywanie funkcji poszczególnych układów i narządów bez konieczności uwzględnienia szans wyleczenia chorego.

W miarę narastania problemów wynikających z zastosowania metod podtrzymywania życia coraz pilniejszą potrzebą stało się także uregulowanie kwestii granic legalności działania lekarza. Wobec wagi konstytucyjnych dóbr, jakimi są życie oraz godność człowieka w obliczu procesu umierania, ustawodawca musiał zaintegrować w tę sferę prawa, by móc wspomnianym wartościom zapewnić należytą ochronę.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Pojęcia normatywne oraz ich społeczne rozumienie

3. CZĘŚĆ I:: ASPEKTY MEDYCZNE

4. CZĘŚĆ II:: ASPEKTY PRAWNE

5. Formalna struktura ograniczenia terapii daremnej

6. Regulacje normatywne oraz formalne

7. Ograniczenia terapii daremnej w świetle rozwiązań formalnych innych krajów

8. Podsumowanie

Bibliografia

Treści obowiązujących wytycznych ograniczenia terapii daremnej

Akty prawne

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj