Warsztaty ratownicze w Krakowie

Na początku października w Krakowie przygotowaliśmy warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 240 pracowników jednego z koncernów farmaceutycznych. Na pięciu stacjach tematycznych instruktorzy Centrum Ratownictwa przygotowali zadania, w których uczestnicy mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę z zakresu ratownictwa i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracownicy koncernu zostali podzieleni na kilkunastoosobowe zespoły, w których realizowali specjalnie przygotowane dla nich zadania stanowiskach: „BLS”, „Urazy”, „AED” oraz na stanowisku „Drogowym”.

Na stacji „BLS” zadanie polegało na wykonaniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, obejmujących ocenę stanu poszkodowanego, ocenę oddechu i oznak krążenia oraz wezwanie pomocy. Zadanie miało na celu przede wszystkim sprawdzenie procedur postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych i zaniku krążenia.

Przygotowane przez instruktorów Centrum Ratownictwa na stanowisku „Urazy” pozoracje obejmowały rany i urazy tkanek miękkich i narządów ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia i krwotoki. Zadaniem uczestników warsztatów było przeprowadzenie wstępnego badania urazowego oraz zabezpieczenie poszkodowanego.

Na stanowisku „AED” zespoły miały wykorzystać defibrylator przy udzielaniu pierwszej pomocy. Celem zadania było umożliwienie pracownikom koncernu zapoznanie z urządzeniem i przećwiczenie obsługi AED oraz przedstawienie skuteczności jego działania w postępowaniu terapeutycznym.

Na stanowisku „Drogowym” przygotowana została pozoracja wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zadaniem zespołów było udzielenie pomocy ofiarom. Zaczynając od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny bezpieczeństwa własnego, czyli zidentyfikowanie zagrożeń dla ratowników oraz dla poszkodowanych uczestnicy warsztatów znakomicie poradzili sobie z zadaniem przeprowadzając ewakuację poszkodowanych z miejsca zdarzenia.

Instruktorzy Centrum Ratownictwa w ramach piątej stacji przygotowali wykład dotyczący przyczyn zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Omówiony został łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia oraz aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy.

Dziękujemy całej ekipie za świetną atmosferę oraz zapał do poszerzania swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do zobaczenia najlepsza grupo ever!

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj