Warsztaty ratownicze w Szkole Policji w Słupsku

W dniach 08-10.08.2012 r. zespół Centrum Ratownictwa, na zaproszenie Komendanta- inspektora Jacka Gila, gościł w Szkole Policji w Słupsku.

W trakcie spotkania policjanci oprowadzili gości po terenie najstarszej w Polsce Szkoły Policyjnej, prezentując szereg możliwości, z których mogą korzystać słuchacze szkoły. Następnie pracownicy Zakładu Ogólnozawodowego, Zespołu Przedmedycznego, pod kierownictwem mł. insp. Jerzego Sadlaka, przygotowali pozorację wypadku komunikacyjnego. Ćwiczenia miały na celu zaprezentowanie sposobu realizacji zajęć z zakresu pierwszej pomocy ze słuchaczami szkoły.

W kolejnych dniach instruktorzy Centrum Ratownictwa zorganizowali krótkie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach szkolenia, składającego się w głównej mierze z zajęć praktycznych, poruszono zagadnienia: resuscytacji krażeniowo- oddechowej, metod wentylacji, badania poszkodowanego z urazem, ewakuacji z miejsca zdarzenia, psychologii akcji ratowniczej, zdarzeń masowych. Instruktorzy, mając na uwadze specyfikę pracy policjanta na służbie, przygotowali ponadto pozoracje dramatycznych wypadków. Uczestnikami zajęć był Komendant Szkoły inspektor Jacek Gil oraz kadra dydaktyczna. Ćwiczenia miały na celu zaprezentowanie sposobu prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanego dla Policjantów, w ramach projektu „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” (więcej o projekcie przeczytasz na: https://www.centrumratownictwa.com/aktualnosci/komenda-glowna-policji---najwiekszy-kontrakt-w-polsce).

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w odniesieniu do działań policyjnych. W wyniku dyskusji podsumowujących spotkanie, policjanci z Zespołu Przedmedycznego wraz z instruktorami Centrum Ratownictwa, stworzyli listę tematów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla tego rodzaju służb.

Poprawa jakości udzielanej pierwszej pomocy przez policjantów, będących często na miejscu zdarzenia przed przyjazdem służb ratowniczych, leży w interesie każdego z nas!

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj