KURS PIERWSZEJ POMOCY PEŁNY URAZY+RATOWNICTWO (2 dni)

A brief description of the trainings

Program szkolenia dwudniowego został skonstruowany w taki sposób, by zarówno dla osób po raz pierwszy spotykających się z zagadnieniami pierwszej pomocy, jak i dla ratowników szkolonych już uprzednio stanowił podstawę, a zarazem pełny, wyczerpujący trening niezbędnych umiejętności. Kurs ten jest szczególnie polecany jako pierwsze szkolenie dla firm. Pozwala nabyć nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktycznych sprawdzonych w warunkach pozorowanych działań ratowniczych. Po odbyciu dwudniowego kursu pierwszej pomocy w urazach, kolejne szkolenia mają na celu utrwalanie wiedzy i umiejętności lub rozszerzanie ich na drodze treningu zaawansowanego, obejmującego ewakuację podczas pożaru czy ratownictwo w trudnym terenie. Nasi eksperci pomogą dopasować program do Państwa potrzeb.

W programie szkolenia zaplanowany został czas poświęcony na trening trzech symulowanych akcji ratowniczych na terenie zakładu pracy lub w warunkach wypadku komunikacyjnego z wykorzystaniem pozoracji urazowych oraz zakładowej apteczki pierwszej pomocy.

The scope of the course

Kurs obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy oraz ratownictwa niezbędne w funkcjonowaniu zakładów pracy oraz firm. W trakcie szkolenia kursanci mają możliwość opanowania zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użycie automatycznego defibrylatora, jak również zapoznania się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz postępowania w stanach zagrożenia życia (np. ostrym zespole wieńcowym/zawale, udarze mózgu, hipoglikemii w przebiegu cukrzycy i epilepsji)

W programie szkolenia, podczas drugiego dnia zajęć przewidziane zostało przeprowadzenie ćwiczeń oraz warsztatów poświęconych pierwszej pomocy w przypadku urazów takich jak złamania, zwichnięcia, zranienia czy poparzenia.

Price

Cena kursu wraz z egzaminem dla grupy 20 osobowej wynosi 3700 PLN i zawiera koszty pracy ratowników, sprzętu i wszelkich innych wykorzystywanych podczas szkolenia materiałów dydaktycznych. Podana kwota jest ceną netto, zwolnioną z VAT. Cena podana jest dla standardowych warunków realizacji szkolenia, bez kosztów ewentualnego dojazdu.

Show the course schedule