KURS PIERWSZEJ POMOCY PEŁNY URAZY+RATOWNICTWO (2 dni)

Krótki opis szkoleń

Program szkolenia dwudniowego został skonstruowany w taki sposób, by zarówno dla osób po raz pierwszy spotykających się z zagadnieniami pierwszej pomocy, jak i dla ratowników szkolonych już uprzednio stanowił podstawę, a zarazem pełny, wyczerpujący trening niezbędnych umiejętności. Kurs ten jest szczególnie polecany jako pierwsze szkolenie dla firm. Pozwala nabyć nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktycznych sprawdzonych w warunkach pozorowanych działań ratowniczych. Po odbyciu dwudniowego kursu pierwszej pomocy w urazach, kolejne szkolenia mają na celu utrwalanie wiedzy i umiejętności lub rozszerzanie ich na drodze treningu zaawansowanego, obejmującego ewakuację podczas pożaru czy ratownictwo w trudnym terenie. Nasi eksperci pomogą dopasować program do Państwa potrzeb.

W programie szkolenia zaplanowany został czas poświęcony na trening trzech symulowanych akcji ratowniczych na terenie zakładu pracy lub w warunkach wypadku komunikacyjnego z wykorzystaniem pozoracji urazowych oraz zakładowej apteczki pierwszej pomocy.

Zakres kursu

Kurs obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy oraz ratownictwa niezbędne w funkcjonowaniu zakładów pracy oraz firm. W trakcie szkolenia kursanci mają możliwość opanowania zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użycie automatycznego defibrylatora, jak również zapoznania się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz postępowania w stanach zagrożenia życia (np. ostrym zespole wieńcowym/zawale, udarze mózgu, hipoglikemii w przebiegu cukrzycy i epilepsji)

W programie szkolenia, podczas drugiego dnia zajęć przewidziane zostało przeprowadzenie ćwiczeń oraz warsztatów poświęconych pierwszej pomocy w przypadku urazów takich jak złamania, zwichnięcia, zranienia czy poparzenia.

Cena

Cena kursu wraz z egzaminem dla grupy 20 osobowej wynosi 3700 PLN i zawiera koszty pracy ratowników, sprzętu i wszelkich innych wykorzystywanych podczas szkolenia materiałów dydaktycznych. Podana kwota jest ceną netto, zwolnioną z VAT. Cena podana jest dla standardowych warunków realizacji szkolenia, bez kosztów ewentualnego dojazdu.

Pokaż harmonogram kursu

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij