SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY BLS-AED (1 dzień)

A brief description of the trainings

Program szkolenia podstawowego to doskonała baza wiedzy z zakresu elementarnych zasad pierwszej pomocy i ratownictwa. Jesteśmy przekonani, że każdy uczestnik po jego odbyciu będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc w warunkach zakładu pracy oraz poza nim, a także wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Szkolenie może być przeprowadzone w dowolnej części Polski z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz ambulansu instruktorskiego. W zależności od potrzeb klienta program, zakres godzinowy, a także sposób realizacji zajęć może podlegać modyfikacji. Szkolenie dla grupy 20 osobowej prowadzone jest zazwyczaj przez dwóch instruktorów - ratowników medycznych - z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Na życzenie klienta możliwa jest zmiana zespołu instruktorskiego przez dodanie lub zmniejszenie liczby szkoleniowców.

The scope of the course

W programie kursu przewidzianych jest 8 godzin zajęć praktycznych wzbogaconych teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze wykorzystania przenośnego zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED).

Istnieje także możliwość rozszerzenia szkolenia w ramach drugiego dnia kursu, jeśli będą Państwo zainteresowani uzupełnieniem wiedzy uzyskanej w trakcie pierwszych zajęć o zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach. Rozszerzenie zajęć do wymiaru godzinowego kursu dwudniowego daje możliwość realizacji 6 godzin ćwiczeniowych obejmujących trzy symulowane akcje ratownicze.

Price

Cena kursu w wersji podstawowej realizowanego w ciągu jednego dnia przez dwóch instruktorów wynosi ok. 1700 PLN. W cenę wliczona jest opłata za wydanie certyfikatów oraz koszty wykorzystania sprzętu instruktorskiego. Może ona podlegać modyfikacji w zależności od odległości, jaką muszą pokonać instruktorzy do miejsca realizacji szkolenia z jednego spośród naszych ośrodków szkoleniowych (Warszawa, Wrocław)
Show the course schedule

The nearest dates

06
July

Warszawa

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
13
July

Lublin

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
20
July

Wrocław

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
02
August

Łódź

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
09
August

Kraków

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
23
August

Katowice

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
30
August

Szczecin

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
07
September

Warszawa

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
14
September

Poznań

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
21
September

Wrocław

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
05
October

Lublin

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
05
October

Gdańsk

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
19
October

Łódź

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up
19
October

Kraków

Szkolenie pierwsza pomoc 8h BLS-AED

Sign up