KPP Course - Qualified First Aid Course for companies

A brief description of the trainings

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi najwyższy, formalny stopień wyszkolenia ratowniczego w Polsce, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kurs realizowany jest w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a jego ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu (praktyka+teoria) w wyniku którego kursant nabywa uprawnienia RATOWNIKA - w myśl przepisów polskiego prawa. W przypadku firm, korporacji oraz zakładów przemysłowych kurs ten dedykowany jest dla pracowników służb BHP, pracowników bezpośrednio odpowiadających za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu lub wchodzących w skład zakładowych zespołów ratownictwa. Kurs pozwala:

 • Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, w szczególności specjalistów służby BHP oraz osób odpowiadających za bezpieczeństwo w zakładzie pracy
 • Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy wykorzystywaną w warunkach treningu możliwie najbardziej zbliżonych do przebiegu rzeczywistych zdarzeń
 • Rozpocząć tworzenie oraz szkolenie Zakładowych Zespołów Ratownictwa w Państwa Firmach
 • Zaktualizować wiedzę zawodową poprzez wymianę doświadczeń z osobami na podobnych stanowiskach
 • The scope of the course

  Szkolenie przygotowane dla służb zakładowych przez Centrum Ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją Zakładowych Służb Ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia według europejskich standardów. Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, z czego aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Szkolenie oferowane przez Centrum Ratownictwa przeznaczone jest dla firm i instytucji zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezbędny dla personelu firm, które zawodowo realizują zadania związane z ochroną ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.

  Certyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nieodzowna także dla pracowników firm, lub których personel należy do grup podwyższonego ryzyka, lub na które obowiązek szkolenia został narzucony przez Ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.

  Show the course schedule

  The nearest dates

  02
  August

  Łódź

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  09
  August

  Kraków

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  23
  August

  Katowice

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  30
  August

  Szczecin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  06
  September

  Warszawa

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  13
  September

  Poznań

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  20
  September

  Wrocław

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  04
  October

  Lublin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  04
  October

  Gdańsk

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  18
  October

  Łódź

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  18
  October

  Kraków

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up
  08
  November

  Warszawa

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Sign up