KURS MEDYCYNY DZICZY

Krótki opis szkoleń

Wilderness medicine to cykl 2 szkoleń o zróżnicowanym poziomie zaawansowania dedykowany dla osób chcących przygotować się do działania w sytuacjach kryzysowych lub warunkach z dala od cywilizacji, czyli okolicznościach w których system ratowniczy przestaje być dostępny. Każda z trzech części cyklu (Basic, Advance, Expert) jest przemyślaną kompilacją wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą opiekować się poszkodowanym w rejonach odciętych od możliwości dotarcia systemowych jednostek ratowniczych lub w sytuacjach wymuszających długi czas oczekiwania na ich przybycie na miejsca zdarzenia. Szkolenie kładzie nacisk na wysoką skuteczność nauczanych technik i procedur. Zajęcia łączą w sobie podstawowe i zaawansowane procedury medyczne, techniki surwiwalowe oraz idee prepeeringowe. Każde z trzech szkoleń jest oddzielnym modułem nie wymagającym udziału w pozostałych, jednak uczestnictwo w wyższych stopniach szkolenia wymaga wiedzy i umiejętności z poziomów poprzednich.

Zakres kursu

Kursy przeznaczone są dla wszystkich osób uczestniczących w aktywnościach outdorowych, osób zainteresowanych tematyką ratownictwa medycznego w warunkach klęsk żywiołowych oraz katastrof, wszystkich chcących spędzić wolny czas w sposób aktywny i nietuzinkowy, survivalowców, preepersów, podróżników, ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy - jako element doskonalenia zawodowego. Każde szkolenie z cyklu trwa 22 godziny. Zajęcia w całości odbywają się w warunkach terenowych. Zajęcia realizuje zespół doświadczonych instruktorów zrzeszonych w takich organizacjach jak Wilderness Medical Society, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu,

Cena

Kurs realizowany jest w rejonie górskim Kotliny Jeleniogórskiej. Cena kursu: 399,00 PLN
Pokaż harmonogram kursu

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij