Recertyfikacja KPP DLA FIRM I INSTYTUCJI

Krótki opis szkoleń

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MZ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie KPP zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego w celu odnowienia uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin recertyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Zakres kursu

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 30 zamkniętych pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych i dostępnych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Cena

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje: udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

Najbliższe terminy

27
Styczeń

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
27
Styczeń

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
10
Luty

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
10
Luty

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
24
Luty

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
24
Luty

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
10
Marzec

Katowice

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
17
Marzec

Poznań

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
24
Marzec

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
14
Kwiecień

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
14
Kwiecień

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
19
Maj

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
19
Maj

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
02
Czerwiec

Katowice

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
16
Czerwiec

Poznań

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
16
Czerwiec

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
07
Lipiec

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij