Recertyfikacja KPP DLA FIRM I INSTYTUCJI

Krótki opis szkoleń

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MZ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie KPP zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego w celu odnowienia uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin recertyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Zakres kursu

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 30 zamkniętych pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych i dostępnych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Cena

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje: udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

Najbliższe terminy

07
Lipiec

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
07
Lipiec

Białystok

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
14
Lipiec

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
21
Lipiec

Lublin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
28
Lipiec

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
11
Sierpień

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
18
Sierpień

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
01
Wrzesień

Katowice

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
08
Wrzesień

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
15
Wrzesień

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
22
Wrzesień

Poznań

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
29
Wrzesień

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
13
Październik

Lublin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
13
Październik

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
27
Październik

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
27
Październik

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się