Recertyfikacja KPP DLA STRAŻY POŻARNEJ I KSRG

A brief description of the trainings

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MZ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie KPP zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego w celu odnowienia uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin recertyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

The scope of the course

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 30 zamkniętych pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych i dostępnych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Price

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje: udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

The nearest dates

18
August

Kraków

Recertyfikacja KPP

Sign up
01
September

Katowice

Recertyfikacja KPP

Sign up
08
September

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Sign up
15
September

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Sign up
22
September

Poznań

Recertyfikacja KPP

Sign up
29
September

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Sign up
13
October

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Sign up
13
October

Lublin

Recertyfikacja KPP

Sign up
27
October

Łódź

Recertyfikacja KPP

Sign up
27
October

Kraków

Recertyfikacja KPP

Sign up
17
November

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Sign up
24
November

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Sign up