Recertification KPP for uniformed services

A brief description of the trainings

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Ważność zaświadczenie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po upływie 3 lat należy ponownie przystąpić do egzaminu, aby uzyskać nowe zaświadczenia. Egzamin recertyfikacyjny jest przeprowadzany z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

The scope of the course

Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu zawierającego 30 pytań. Zadania testowe są losowo wybierane spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Price

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje ona udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

The nearest dates

18
August

Kraków

Recertyfikacja KPP

Sign up
01
September

Katowice

Recertyfikacja KPP

Sign up
08
September

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Sign up
15
September

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Sign up
22
September

Poznań

Recertyfikacja KPP

Sign up
29
September

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Sign up
13
October

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Sign up
13
October

Lublin

Recertyfikacja KPP

Sign up
27
October

Łódź

Recertyfikacja KPP

Sign up
27
October

Kraków

Recertyfikacja KPP

Sign up
17
November

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Sign up
24
November

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Sign up