Recertyfikacja KPP DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Krótki opis szkoleń

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Ważność zaświadczenie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po upływie 3 lat należy ponownie przystąpić do egzaminu, aby uzyskać nowe zaświadczenia. Egzamin recertyfikacyjny jest przeprowadzany z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Zakres kursu

Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu zawierającego 30 pytań. Zadania testowe są losowo wybierane spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Cena

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje ona udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

Najbliższe terminy

07
Lipiec

Białystok

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
07
Lipiec

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
14
Lipiec

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
21
Lipiec

Lublin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
28
Lipiec

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
11
Sierpień

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
18
Sierpień

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
01
Wrzesień

Katowice

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
08
Wrzesień

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
15
Wrzesień

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
22
Wrzesień

Poznań

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
29
Wrzesień

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
13
Październik

Lublin

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
13
Październik

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
27
Październik

Łódź

Recertyfikacja KPP

Zapisz się
27
Październik

Kraków

Recertyfikacja KPP

Zapisz się