TCCC: RATOWNICTWO W WARUNKACH POLA WALKI

Krótki opis szkoleń

Specjalistyczny kurs opracowany na podstawie wytycznych TCCC (Tactical Combat Casualty Care) dedykowany wszystkim osobom mogącym znaleźć się w sytuacji "pod ogniem". Program nauczania pozwala opanować niezbędną wiedzę i umiejętności do dynamicznego i maksymalnie skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych. Szczególny nacisk położony został na praktyczną naukę zabiegów medycznych w warunkach zagrożenia lub sytuacji utrudnionego dostępu do poszkodowanego. Wiodącym przesłaniem kursu jest nauczenie standardów postępowania dopasowanych do ograniczeń środowiskowych wykreowanych przez pole walki i maksymalizacja efektywności działań ratowniczych w tych sytuacjach. Składową szkolenia jest również współpraca na granicy ratownictwa taktycznego i cywilnego z uwzględnieniem podstawowego nauczania specjalistycznego słownictwa w języku angielskim.

Kurs trwa 3 dni (24 godziny)

Zajęcia w grupach ćwiczeniowych nie większych niż 6 osób

Profesjonalni instruktorzy i nowoczesny sprzęt

Kurs kończy się otrzymaniem stosownego certyfikatu (punkty edukacyjne)

Przeznaczony dla wojska, policji, formacji ochrony, formacji paramilitarnych

Zakres kursu

W trakcie szkolenia kursanci poznają rolę i zadania ratownika taktycznego na wielu poziomach organizacyjnych - od zabezpieczenia sekcji po działania w szpitalu polowym. Każdy element szkoleniowy realizowany jest techniką "real simulation training", co oznacza, że w sposób maksymalnie wierny odtwarzamy rzeczywiste sytuacje poprzez wykorzystanie pozoracji pola walki, użycie nowoczesnych fantomów, a w niektórych sytuacjach tkanek zwierzęcych.
Pokaż harmonogram kursu

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij