Szkolenie z pierwszej pomocy specjalistyczne/rozszerzone dla firm - 3 dni

Sprawdź na czym polega nasz kurs i...

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

W REALU

Krótki opis szkoleń

Kurs rozszerzonej pierwszej pomocy adresowany jest do członków zakładowych zespołów ratownictwa oraz formacji obrony cywilnej działających w strukturach firm i przedsiębiorstw. Jego celem jest przygotowanie wybranych pracowników do udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących w działalności Państwa firmy. Program kursu opracowany został w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz zalecenia Polskich Towarzystw Medycyny Ratunkowej i realizowany jest w oparciu o ćwiczenia praktyczne wzbogacone interaktywną formą wykładu. Kurs rozszerzonej pierwszej pomocy obejmuje programem także zagadnienia organizacji zakładowego systemu ratownictwa i ewakuacji oraz formalnych aspektów odpowiedzialności specjalisty BHP za przygotowanie i nadzór nad zapewnieniem sił i środków pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zgodnie z wymaganiami normatywnymi Kodeksu Pracy oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres kursu

W trakcie kursu uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz prowadzenia ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej lub obiektach przemysłowych przedsiębiorstw. Wszystkie ćwiczenia realizowane podczas szkolenia ukierunkowane są na ukształtowanie prawidłowych metod współdziałania w zespole prowadzącym działania ratunkowe w obliczu zagrożenia życia. W trakcie trzech dni zajęć wykorzystane zostaną narzędzia symulacyjne służące odwzorowaniu warunków pożaru (sztuczne zadymienie obiektu), wypadku komunikacyjnego (pojazd treningowy) oraz ewakuacji z trudnych przestrzeni, klatek schodowych lub pomieszczeń. Uczestnicy kursu nauczą się podstaw posługiwania zestawem ratunkowym w standardzie R1, kołnierzem oraz deską ortopedyczną, wykorzystaniem środków łączności ratunkowej, a także nowoczesnymi materiałami opatrunkowymi. Możliwe jest także poszerzenie programu szkolenia o wybrane przez Zleceniodawcę zagadnienia z zakresu postępowania przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, chemicznego, wysokościowego lub wodnego.

Cena

Cena kursu rozszerzonej pierwszej pomocy dotyczy zajęć prowadzonych przez minimum dwóch instruktorów dla grupy 20 osobowej. Obejmuje ona wszystkie pomoce dydaktyczne, sprzęt wykorzystywany w trakcie szkolenia, opłatę za wydanie certyfikatów oraz koszty logistyczne. Modyfikacja ceny kursu wynika każdorazowo ze specyfiki zamówienia oraz oczekiwań Zamawiającego i zależy od rodzaju przeprowadzanych ćwiczeń symulacyjnych, stopnia ich złożoności oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego (np. różnych rodzajów gaśnic, materiałów p.poż, manekinów pożarniczych i środków gaśniczych). Cena szkolenia zaczyna się od 6500 PLN za trzydniowy podstawowy moduł szkolenia z wykorzystaniem elementów ratownictwa drogowego.

Zostań Ratownikiem KPP z Centrum Ratownictwa!

41 godzin zajęć praktycznych!
Realistyczne pozoracje!
Wysoka zdawalność!
Obejrzyj film i już dziś poczuj niepowtarzalną atmosferę naszych kursów!

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English