Doświadczenie "Specjalsów" w służbie Strażaka

Nasz ośrodek szkoleniowy niedawno zakończył projekt szkolenia 5000 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zebrane w ciągu trzech lat jego trwania doświadczenia dotyczące szkolenia Policjantów CBŚ, Biura Operacji Antyterrorystycznych chcielibyśmy przenieść na grunt działań Straży Pożarnej. Proponujemy nowoczesne metody szkolenia oraz techniki treningu wykorzystywane w szkoleniu Wojsk Specjalnych. Metodyka szkolenia zakładająca wykorzystanie cyfrowego zapisu video, nowoczesnych narzędzi symulacyjnych oraz środków pozoracji pozwoli podnieść efektywność działań ratunkowych prowadzonych przez strażaków PSP/OSP, do chwili przybycia zespołów ratownictwa medycznego.
  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj