Doświadczenie "Specjalsów" w służbie Strażaka

Nasz ośrodek szkoleniowy niedawno zakończył projekt szkolenia 5000 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zebrane w ciągu trzech lat jego trwania doświadczenia dotyczące szkolenia Policjantów CBŚ, Biura Operacji Antyterrorystycznych, a także licznych funkcjonariuszy i żołnierzy chcielibyśmy przenieść na grunt działań Straży Pożarnej. Proponujemy nowoczesne metody szkolenia oraz techniki treningu wykorzystywane w szkoleniu Wojsk Specjalnych. Metodyka szkolenia zakładająca wykorzystanie cyfrowego zapisu video, nowoczesnych narzędzi symulacyjnych oraz środków pozoracji pozwoli podnieść efektywność działań ratunkowych prowadzonych przez strażaków PSP/OSP, do chwili przybycia zespołów ratownictwa medycznego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij