Doświadczenie "Specjalsów" w służbie Strażaka

Nasz ośrodek szkoleniowy niedawno zakończył projekt szkolenia 5000 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zebrane w ciągu trzech lat jego trwania doświadczenia dotyczące szkolenia Policjantów CBŚ, Biura Operacji Antyterrorystycznych chcielibyśmy przenieść na grunt działań Straży Pożarnej. Proponujemy nowoczesne metody szkolenia oraz techniki treningu wykorzystywane w szkoleniu Wojsk Specjalnych. Metodyka szkolenia zakładająca wykorzystanie cyfrowego zapisu video, nowoczesnych narzędzi symulacyjnych oraz środków pozoracji pozwoli podnieść efektywność działań ratunkowych prowadzonych przez strażaków PSP/OSP, do chwili przybycia zespołów ratownictwa medycznego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij