Nasi Instruktorzy odznaczeni przez Prezydenta RP

W ciągu niespełna roku od tragicznych wydarzeń na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich instruktorzy Centrum Ratownictwa zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej "Za ofiarność i odwagę" w trakcie działań ratowniczych na terenie międzynarodowych Targów Katowickich.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij