MF: szkolenie z działania w obliczu aktów terroru

Do grona naszych klientów dołączył kolejny podmiot sektora publicznego - Ministerstwo Finansów.

Od 19 października do 20 listopada Centrum Ratownictwa przeszkoliło 2 000 osób z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego. Ministerstwo Finansów jest kolejnym podmiotem sektora publicznego, który nam zaufał i powierzył przeszkolenie wszystkich swoich pracowników, a ostatnie wydarzenia w Europie jedynie potwierdzają celowość takich szkoleń w budynkach użyteczności publicznej. Dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie w trakcie szkolenia.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij