MF: szkolenie z działania w obliczu aktów terroru

Do grona naszych klientów dołączył kolejny podmiot sektora publicznego - Ministerstwo Finansów.

Od 19 października do 20 listopada Centrum Ratownictwa przeszkoliło 2 000 osób z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego. Ministerstwo Finansów jest kolejnym podmiotem sektora publicznego, który nam zaufał i powierzył przeszkolenie wszystkich swoich pracowników, a ostatnie wydarzenia w Europie jedynie potwierdzają celowość takich szkoleń w budynkach użyteczności publicznej. Dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie w trakcie szkolenia.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj