TC3: ratownictwo w polu walki dla ABW, CBŚ oraz Grup Realizacji SG.

Od Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej otrzymaliśmy referencje za przeprowadzone w terminie od 15 do 19 czerwca 2015 r. 5-dniowe szkolenie z zakresu Taktyki Czerwonej - TC3.

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej rekomenduje nasze Centrum Ratownictwa jako wiarygodną firmę, świadczącą usługi terminowo, z zachowaniem zasad należytej staranności.

W ramach projektu "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej" przeszkoliliśmy 40 osób:

  • 12 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu;
  • 8 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji;
  • 8 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • 6 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
  • 6 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  • Więcej na: http://www.centrumratownictwa.com/doswiadczenie/karpacki-osrodek-wsparcia-strazy-granicznej