Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Bezpieczeństwo ratownika

W prawidłowej kolejności należy rozpatrywać najpierw bezpieczeństwo ratownika, w drugiej kolejności świadków zdarzenia, a w trzeciej bezpieczeństwo poszkodowanego.

Przy ocenie bezpieczeństwa oraz ocenie ryzyka, należy wziąć pod uwagę zarówno warunki środowiskowe, otoczenie, stan poszkodowanego, mechanizm jego urazu oraz okoliczności towarzyszące urazowi. Niebezpieczeństwo, które stało się przyczyną choroby lub urazu pacjenta może zagrażać potencjalnie także ratownikowi oraz osobom udzielającym pomocy!

Ze środków ochrony osobistej najważniejszym zabezpieczeniem, przy każdorazowo podejmowanej akcji ratunkowej, są rękawiczki lateksowe oraz ochrona oczu w postaci okularów ochronnych. Dodatkowo, w trakcie wykonywania niektórych akcji ratunkowych, należy wykorzystywać dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci masek do sztucznego oddychania, ustników sztucznego oddychania lub – o ile są dostępne – dodatkowych urządzeń do prowadzenia resuscytacji lub opatrywania zranień, które posiadają własne metody zabezpieczeń.

Przy ocenie bezpieczeństwa świadków zdarzenia, ratownik powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim właściwą izolację osób postronnych oraz świadków zdarzenia, od miejsca, w którym doszło do zagrożenia życia poszkodowanego. Wszystkie czynniki wpływające na stan zdrowia pacjenta, takie jak: czynniki chemiczne, energia elektryczna, czy czynniki mechaniczne, będące przyczyną urazu, mogą stanowić potencjalnie niebezpieczeństwo dla wszystkich świadków zdarzenia. W celu uniknięcia dodatkowych powikłań zdarzenia, należy świadków zdarzenia odsunąć i ograniczyć miejsce zdarzenia taśmą albo innym znacznikiem, który w sposób jednoznaczny oznaczy teren działań ratunkowych.

W przypadku oceny bezpieczeństwa pacjenta, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim ocenę sytuacyjną, czyli okoliczności, w jakich znajduje się ciało pacjenta. Zarówno w warunkach ulicznych jak i w zakładzie pracy: na hali produkcyjnej, fabrycznej lub też w innym pomieszczeniu, czy położeniu, w którym potencjalnie mogłoby zagrażać pacjentowi niebezpieczeństwo należy zachować szczególną ostrożność w trakcie ewakuacji pacjenta. Na ocenę bezpieczeństwa pacjenta składa się zarówno ocena miejsca zdarzenia, jak i mechanizmu urazu i podstawowych funkcji życiowych (na które składa się ocena oddechu, oraz ocena przytomności).