Szukasz profesjonalnego kursu KPP?

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w związku z czym pragniemy poinformować, że jako Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

1. Administrator danych osobowych

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.centrumratownictwa.com. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 14, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zamówienia lub realizacji usług oferowanych przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • prezentacja oferty lub informacji
 • obsługa zapytań przez formularz
 • realizacja zamówionych usług
 • windykacja należności
 • prowadzenie newslettera
 • prowadzenie systemu komentarzy
 • prowadzenie forum internetowego

Jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę, Twoje dane są przetwarzane także do celów marketingowych.

3. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:

 • miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze
 • operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne
 • w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
 • istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

4. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze
 • operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne
 • w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
 • istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany w świetle obowiązującego prawa, m.in. przetwarzanie w celach statystycznych, kontrolnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W celach informacyjnych i marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

7. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

8. Podmioty, do których będą przekazywane Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, hostingu, usługodawcom obsługującym rozliczenia księgowe, kancelariom prawnym i windykatorom, operatorom płatności, firmom świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora. Każdy z tych podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) masz także prawo:

 • do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

11. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

12. Polityka plików cookies

Pliki cookies (znane również jako "ciasteczka") są to dane informatyczne, w formie plików tekstowych, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na stronę centrumratownictwa.com.

Strona centrumratownictwa.com wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie .centrumratownictwa.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies - Niezbędne do działania strony: Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
 • Pliki cookies - Analityczne: Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszej strony internetowej, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
 • Pliki cookies - Marketingowe: Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony.

 1. Logi serwera

  System informatyczny strony centrumratownictwa.com automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem użytkownika, takie jak: typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, adres IP itp. Dane te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i optymalizacji strony.

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 2. Wykorzystanie cookies przez centrumratownictwa.com

  Strona centrumratownictwa.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania strony centrumratownictwa.com do Twoich potrzeb.

  Strona centrumratownictwa.com wykorzystuje pliki cookies do:

  • zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
  • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strony centrumratownictwa.com (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
  • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania strony centrumratownictwa.com (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
  • personalizowania wyglądu strony centrumratownictwa.com poprzez wyświetlanie produktów, które algorytm strony wskaże jako interesujące dla Ciebie - produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane).
 3. Google Analytics

  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez stronęcentrumratownictwa.com.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 4. Google AdWords

  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez stronę centrumratownictwa.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 5. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

  Strona centrumratownictwa.com korzysta z serwerów i skryptów partnerów biznesowych, które mogą również używać plików cookies.

  Strona centrumratownictwa.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

  • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
  • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

13. Kontakt

centrumratownictwa.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: biuro@centrumratownictwa.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: biuro@centrumratownictwa.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Centrum Ratownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Muchoborska 14
54-424 Wrocław

14. Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

15. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres biuro@centrumratownictwa.com