Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Recertyfikacja KPP

Ratowniku!

Masz MOC ratowania ŻYCIA!

Odśwież z nami swoje uprawnienia

do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Zobacz terminy Zobacz program

Cena:

399.00 zł

Cena recertyfikacji wynosi 399 zł brutto.

Recertyfikacja jest kursem jednodniowym.

Cena obejmuje udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

Nasi kursanci otrzymują:

  • dostęp do Strefy Klienta
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • dostęp do wykorzystywanych w trakcie kursu KPP prezentacji
  • materiały e-learningowe

Do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Opis kursu:

Recertyfikacja KPP to odnowienie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, inaczej odnowienie uprawnień i tytułu Ratownika.

Do recertyfikacji możesz podejść tylko i wyłącznie w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności obecnego zaświadczenia.

Recertyfikacja polega na przystąpieniu do egzaminu – teoretycznego, a następnie praktycznego. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, w którym ratownik przystępujący do recertyfikacji otrzymuje 30 zamkniętych pytań i żeby zdać musi udzielić 27 poprawnych odpowiedzi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego ratownik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego, który polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Szczegółowy program kursu
Nr Tematyka Dzień Czas
1 Podstawowe zabiegi ratujące życie 1 T 45
2 Resuscytacja (dorośli, dzieci, niemowlę). 1 P 45
3 Defibrylator zautomatyzowany. 1 P 30
4 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. 1 P 30
5 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia. Podtopienia. 1 T 45
6 Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych. 1 P 45
7 Ewakuacja ze strefy zagrożenia. 1 P 30
Najczęściej zadawane pytania

Recertyfikacja KPP Lublin | Centrum Ratownictwa

Każdy Ratownik KPP powinien pamiętać o aktualizacji swojej wiedzy. Dobrym pomysłem realizacji tego założenia są spotkania na wspólne ćwiczenia (na przykład na kursie KPPII), czytanie ratowniczych blogów i książek, czy bycie na bieżąco ze wszystkimi ratowniczymi nowinkami. Jednak aby nie stracić uprawnień, co pewien czas musimy formalnie odnowić naszą wiedzę i przedłużyć ważność swojego zaświadczenia i tytułu ,,Ratownika” przystępując do recertyfikacji.

Recertyfikacja KPP - na czym polega?

Recertyfikacja to przede wszystkim dwa egzaminy - teoretyczny i praktyczny. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu zawierającego 30 pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. W trakcie egzaminu praktycznego jesteśmy proszeni o wykonanie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora. Przed egzaminem każdy uczestnik przechodzi krótkie szkolenie powtarzające wiedzę. Nie decydując się na odnowienie certyfikatu, tracimy możliwość wykonywania czynności zawierających się w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy jest bardzo ważna, ponieważ umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ulegają zapomnieniu lub przedawniają się. W sytuacjach kryzysowych szybka i skuteczna reakcja może być kluczowa dla ocalenia życia i zdrowia poszkodowanego. Dlatego też regularne odnawianie certyfikatu KPP jest nie tylko obowiązkowe dla niektórych zawodów, ale także zalecane dla wszystkich osób, które mają kontakt z zagrożeniem zdrowia lub życia innych osób. Zapraszamy więc nie tylko do szkolenia się, ale i odnawiania zdobytych uprawnień. Pamiętajcie również, że kursy KPP są ważne, ale najważniejsza jest aktualna wiedza.

Recertyfikacja KPP co ile czasu powinniśmy przechodzić szkolenie?

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, pełni w nich służbę, lub też jest ich członkiem.

Recertyfikacja KPP cena

Cena recertyfikacji wynosi 399 zł. Obejmuje ona udział w zajęciach powtórkowych przed egzaminem, egzamin oraz wydanie zaświadczenia. Nasi kursanci otrzymują: dostęp do Strefy Klienta komplet materiałów szkoleniowych dostęp do wykorzystywanych w trakcie kursu prezentacji materiały e-learningowe

Zakres pozostałych naszych usług to: Kurs KPP recertyfikacja, BLS-AED, pierwsza pomoc dzieciom, edukacja dla bezpieczeństwa, kurs KPPII, kursy dla firm, mundurowych, straży pożarnej

Recertyfikacja KPP w Lublinie

Intensywny rozwój miasto zawdzięcza przebiegającym przez nie szlakom handlowym m. in. miedzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim oraz znad Morza Czarnego na zachód Europy. W 1569 r. Lublin był miejscem podpisania unii lubelskiej. Bogaty rozwój w dawnych czasach zaowocował licznymi zabytkami współcześnie. Jednym z symboli Lublina jest Brama Krakowska. Na Zamku w Lublinie pierwotnie zbudowanym w XII w. można podziwiać basztę obronną oraz Kaplice Trójcy Świętej. Natomiast Wieża Trynitarska pozwala na zobaczenie panoramy starego miasta z najwyższego zabytkowego punktu w mieście.

Miasto z tak bogatą historią i zabytkową architekturą z łatwością przyciąga turystów. Położenie miasta w bliskiej odległości od wschodniej granicy kraju oraz dobre połączenie ze stolicą sprawia, że inwestorzy ze wschodu coraz chętniej otwierają zakłady w Lublinie. Powoduje to, że w Lublinie jest coraz więcej ludzi, przebywającej tu zarówno chwilowo jak i na stałe. Sprawia to, że liczba wypadków rośnie i zwiększa się popyt na ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyciągając wnioski z naszej dotychczasowej działalności na terenie Lublina i okolic widzimy, że zapotrzebowanie na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy rośnie. Jednak należy pamiętać, że zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od jego wy-dania. Po upływie tego czasu należy recertyfikować swoje uprawnienia przystępując ponownie do egzaminu.

Lublin jest miastem o rozwijającym się głównie ze względu na handel. Ma również bogatą historię, co przyciąga do niego turystów. Zarówno coraz większa liczba zakładów, jak i rozwój turystyki sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na kursy pierwszej pomocy. Odpowiadając na te potrzeby, wprowadziliśmy szkolenia w Lublinie, jak i możliwość recertyfikacji zaświadczenia zdobytego na kursie KPP. Kurs KPP pozwala na zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kursanci po ukończeniu zajęć podchodzą do egzaminu i otrzymują tytuł ,,Ratownika".

Zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP kończy swoją ważność po upływie 3 lat. Wymagane jest więc odnowienie uprawnień i ponowne podejście do egzaminu. Recertyfikację uzupełniliśmy programem powtórkowym umożliwiającym dodatkowe przygotowanie do testu. Powtórzymy z Wami podstawowe zagadnienia takie jak resuscytacja, defibrylacja, reagowanie przy urazach itp.

Oprócz recertyfikacji, dla ratowników prowadzimy również kurs KPPII, czyli zajęcia praktyczne przypominające zdobytą na KPP wiedzę. Zapraszamy na nie wszystkich uczestników kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pragną odświeżenia swoich umiejętności. Przypomnimy Wam jak ratować życie i zachowywać bezpieczeństwo! Więcej informacji znajdziecie w zakładce KPPII.