Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Twoja jednostka poszukuje najlepszego ośrodka szkoleniowego, zapewniającego wysoką zdawalność, który przygotuje Waszych strażaków do państwowego egzaminu na Ratownika?

Skorzystaj z naszych usług i dołącz do grona wykwalifikowanych profesjonalistów.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze kursy dla Twojej firmy
Napisz lub zadzwoń (+48) 504 301 603
Kontakt zwrotny max 24 godziny
*w dni robocze
Gotowość operacyjna do podjęcia działań w obliczu zagrożenia zdrowia i życia
Umiejętność zapanowania nad stresem dzięki ćwiczeniom w realistycznych pozoracjach
Pewność swoich umiejętności podczas udziału w akcji ratowniczej
Zbudowanie solidnych podstaw pracy zespołowej poprzez udział pozoracjach wypadków
Dodatkowe punkty w rekrutacji za tytuł ratownika

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) to najwyższy, formalny stopień wyszkolenia ratowniczego w Polsce. Jest on dostępny dla osób bez wykształcenia medycznego i realizowany na podstawie przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie uprawnień RATOWNIKA i uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nasze szkolenia cieszą się jednym z najwyższych wskaźników zdawalności egzaminu, co zostało potwierdzone na grupie ponad 5000 wyszkolonych ratowników z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 21000 Ratowników Obywatelskich.

Ten Kurs KPP jest dedykowany strażakom, którzy są zobowiązani do posiadania tych uprawnień i odpowiada na specyficzne wymagania ich służby. Szkolenie to pozwala na nabycie najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych zdarzeń. Uczestnicy kursu poznają także prawidłowe postępowanie w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenie BLS dla firm
Szczegółowy program kursu
Nr Tematyka Dzień Czas
1 Organizacja ratownictwa medycznego w jednostkach Straży Pożarnej i KSRG – podstawy prawne T 60
2 Bezpieczeństwo funkcjonariusza Straży Pożarnej, poszkodowanego i miejsca zdarzenia T 120, P 60
3 Zestawy ratownicze wykorzystywane do udzielania KPP, dezynfekcja sprzętu T 120, P 180
4 Anatomia i fizjologia. Badanie wstępne oraz szczegółowe wykonywane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej i KSRG T 120, P 120
5 Schemat postępowania wobec nieprzytomnego poszkodowanego T 60, P 60
6 Resuscytacja - dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne w specyfice działań PSP oraz jednostek KSRG T 120, P 480
7 Defibrylator zautomatyzowany. Wykorzystanie przez jednostki ratowniczo-gaśnicze. T 60, P 120
8 Wstrząs - objawy, ocena i postępowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych. T 120
9 Inne stany nagłe pochodzenia internistycznego w pożarnictwie (drgawki, cukrzyca, zawał, udar mózgowy, zatrucia itp.) T 120
10 Urazy mechaniczne i obrażenia w pożarnictwie (złamania, skręcenia, obrażenia kręgosłupa) T 180, P 480
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne. Zaopatrywanie ran w działaniach Straży Pożarnej i KSRG. T 120, P 60
12 Taktyka działań ratowniczych PSP, OSP i pozostałych jednostek KSRG, zdarzenia masowe, mnogie T 120, P 240
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia - scenariusze i schematy postępowania jednostek ratowniczo-gaśniczych T 120, P 120
14 Udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w sytuacjach symulowanych P 420
15 Psychologiczne aspekty akcji ratowniczo - gaśniczych z wkorzystaniem elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy T 60, P 120