Blog

Blog Centrum Ratownictwa

Maseczki - środki ochrony indywidualnej

W związku z epidemią koronawirusa od 16.04.2020 polski rząd wprowadza obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej lub zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, które znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Oferta maseczek na rynku jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno maseczki jednorazowe, jak i wielorazowe. Czy każdy rodzaj maseczki zapewnia skuteczną ochronę przed zakażeniem COVID-19?

Czytaj więcej

Kwarantanna - po co i jakich zasad przestrzegać

Kwarantanna to przymusowe czasowe odosobnienie, mające na celu zapobieganie szerzeniu się epidemii. Kwarantanna może dotyczyć ludzi, zwierząt lub przedmiotów. Zwrócić tu należy uwagę, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, w sytuacji wystąpienia choroby lub podejrzenia choroby mówimy o izolacji. Pamiętajmy, że kwarantanna to NIE URLOP, to nie jest czas spotkań rodzinnych ani towarzyskich. Zamknięcie szkół, przedszkoli i uczelni wyższych to NIE dodatkowe FERIE.

Czytaj więcej

Koronawirus COVID-19 - objawy, leczenie, profilaktyka

Czym jest koronawirus COVID-19?

Jakie są objawy zakażenia koronawirusem COVID-19?

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem COVID-19?

Jak leczyć zakażenie koronawirusem?

Czy maseczki chronią przed koronawirusem?

Czytaj więcej

Hipotermia - działania w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

Każdy ratownik od poziomu pierwszej pomocy przez kwalifikowaną pierwszą pomoc po ratownika medycznego powinien umieć rozpoznać i leczyć hipotermię zarówno jako problem izolowany, ale również jako składową trójkąta śmierci przy poszkodowanych urazowych. Jednocześnie powinniśmy zachować świadomość poziomu trudności technicznych jakie rodzi konieczność ogrzewania i ewakuacji osoby w hipotermii. W trakcie prowadzenia działań ratunkowych bierzemy zawsze pod uwagę stopień wychłodzenia organizmu. Im niższa temperatura centralna tym wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu wywołane nadmierną stymulacją ruchem. Ratownicy muszą zachowywać szczególną ostrożność i chronić poszkodowanego przed kolejnymi urazami.

Czytaj więcej

Sporty zimowe - najczęstsze urazy i pierwsza pomoc

Zima za pasem a wraz z nią śnieg, ferie i znacznie zwiększona aktywność fizyczna. Dzieci oraz dorośli coraz chętniej uprawiają sporty zimowe, takie jak jazda na nartach czy snowboardzie. Ferie to dla wielu osób okres tzw. „białego szaleństwa”. Choć jest to piękny czas, musimy pamiętać o możliwości urazów, jakie wiążą się z tego rodzaju sportami. Większość amatorów zimowych rozrywek przez cały rok jest mało aktywnych fizycznie, więc wyjazd na narty bywa wówczas dużym obciążeniem dla niewytrenowanego organizmu. Nie mając dobrej kondycji szybciej się męczymy, stajemy się mniej uważni, co sprzyja upadkom oraz kontuzjom. Co roku tysiące osób wraca z zimowego wypoczynku z silnym stłuczeniem, skręceniem, złamaniem lub innego rodzaju urazem.

Czytaj więcej

Stres w życiu ratownika

Ratownicy medyczni oraz strażacy w swoim środowisku pracy często muszą zmagać się z sytuacjami nieprzewidywalnymi, zagrażającymi zarówno zdrowiu jak i życiu. Obserwowanie cierpienia innych ludzi, w tym dzieci, czy śmierć pacjentów narażają na ogromny stres i mogą być poważnym obciążeniem dla psychiki. Dlatego te grupy zawodowe szczególnie często zmagają się z chronicznym stresem, depresją i innymi zaburzeniami lękowymi. Skrajnie stresujące wydarzenia, które przekraczają zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji sprawiają, że u 1 na 5 ratowników medycznych rozwija się PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.

Czytaj więcej

Zatrucie tlenkiem węgla

Rozpoczął się listopad, a razem z nim gwałtowne spadki temperatur. Wiąże się to z dogrzewaniem naszych domów i mieszkań różnymi metodami. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie Polski obserwujemy wzrost ilości zatruć tlenkiem węgla. Jest to najczęściej związane z nieprawidłowo działająca instalacją grzewczą, w której dochodzi do niepełnego spalania paliwa wraz z wytworzeniem toksycznych gazów. Szacuje się, że każdego roku ponad 2000 osób ulega zatruciu tlenkiem węgla, z czego ponad 100 umiera. W tym artykule postaram się przybliżyć źródło problemu, a następnie opiszę na czym polega prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu, który ucierpiał z powodu wdychania tlenku węgla potocznie zwanego „czadem”.

Czytaj więcej

Świadoma tlenoterapia w pierwszej pomocy

Niemal każdy ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy prędzej czy później spotyka się z dość powszechnie utartym w środowisku ratowniczym zdaniem, że gdy nie wiesz co zrobić z poszkodowanym - podaj mu tlen. Nie ma wątpliwości co do tego, że tlen należy do grupy najpopularniejszych leków stosowanych w pierwszej pomocy. Pojawia się więc kilka pytań: Z czego wynika ta statystyka? Czy wiara w skuteczność wysokich dawek tlenu jest słuszna? Jeśli tak to czy i w jakim stopniu skuteczność uzależniona jest od konkretnej sytuacji? W poniższym artykule pochylę się nad problematyką tlenoterapii w pierwszej pomocy i postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Czytaj więcej

Program Publicznego Dostępu do Defibrylacji (PAD) - konieczny krok na drodze do zwiększenia przeżywalności nagłych zatrzymań krążenia

Defibrylacja wykonana w czasie ok. 1 min od nagłego zatrzymania krążenia jest w 90% efektywna, po 5 min – w 50%, a po 7 min – w 30% efektywna. Co świadczy o tym, że z każdą minutą spada ona o około 10%. Według aktualnych wytycznych standardem, do którego powinniśmy dążyć jest wykonanie ulicznej defibrylacji w czasie nie większym niż 5 minut od utraty przytomności przez osobę z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Czytaj więcej

Korytarz życia

Korytarz ratunkowy zwany również korytarzem życia jest to „dodatkowy” pas ruchu tworzony przez kierowców w celu umożliwienia przejazdu przez zakorkowaną drogę karetkom pogotowia oraz innym pojazdom uprzywilejowanym. Dzięki utworzeniu korytarza życia czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia jest krótszy, co znacząco zwiększa szanse na przeżycie osób poszkodowanych w wypadku. Ponad to sprawny dojazd służb ratunkowych oznacza szybsze „uprzątnięcie” miejsca zdarzenia, rozładowanie nawarstwiającego się zatoru i zmniejszenie prawdopodobieństwa kolejnych kolizji.

Czytaj więcej

Zadławienia u dzieci - pierwsza pomoc pediatryczna

Niemalże każdy rodzic na pewno chociaż raz zmierzył się z sytuacją zadławienia lub zachłyśnięcia swojego dziecka. Kiedy naszemu dziecku dzieje się krzywda, kiedy wiemy, że musimy szybko działać , rzadko potrafimy zachować spokój i opanowanie, przez co najczęściej stosujemy metodę „za nogi i do góry”. W tym artykule opowiemy Ci, czym są zadławienia oraz jakie są naturalne reakcje obronne organizmu w przypadku, gdy do nich dojdzie. Omówimy też zagrożenia związane ze stosowaniem niektórych manewrów mających na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

Czytaj więcej

Tlenoterapia czynna i bierna - podstawowe pojęcia i zasady dla Ratowników KPP

Ratownik KPP podczas udzielania pierwszej pomocy często musi zmierzyć się ze wspomaganiem oddechu u osoby z dusznością lub prowadzeniem oddechu zastępczego u poszkodowanego, u którego doszło do jego zatrzymania. Na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy wspieranie oddechu u poszkodowanego wiąże się zatem z zastosowaniem tlenoterapii zarówno biernej, jak i czynnej, które istotnie różnią się w podstawowym założeniu samej procedury.
Czytaj więcej

Pierwsza pomoc w terenie

Osoby uprawiające profesje, hobby lub sport indukujący ryzyko wystąpienia niekorzystnego incydentu, pogorszenia się stanu zdrowia, w miejscu o ograniczonej lub opóźnionej dostępności służb ratunkowych, powinny być przygotowane do szybkich i skutecznych działań ratowniczych. Uwzględniając sytuację, w której konieczne może być długie oczekiwanie na pomoc w miejscu zdarzenia lub niezbędne stanie się prowadzenie ewakuacji poszkodowanego, należy przyjąć, że rzetelne przygotowanie ratownika na taką ewentualność może zadecydować o losie poszkodowanego.

Czytaj więcej

Segregacja medyczna na SOR

Szpitalne Oddziały Ratunkowe z założenia są to miejsca, w których udzielana jest pomoc medyczna w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że na SOR zgłaszają się osoby chcące uniknąć oczekiwania na wizytę lekarską w przychodni lub poradni specjalistycznej. Dzięki wprowadzeniu jednolitych i jasno sprecyzowanych zasad przyjmowania pacjentów będą oni na bieżąco informowani o kolejności przyjęcia ich przez personel medyczny w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Oddział oraz przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie pomocy.

Czytaj więcej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zatrzymania krążenia wiąże się z lepszym wynikiem z punktu widzenia neurologicznego zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Z tego artykułu dowiesz się kiedy wezwać pomoc aby czas poświęcony na wzywanie pomocy nie ograniczał skuteczności naszych działań, poznasz procedurę podawania oddechów ratowniczych dziecku oraz niemowlęciu, jak i w którym miejscu uciskać dziecięcą klatkę piersiową oraz czy przy udzielaniu pomocy dzieciom można zastosować AED.
Czytaj więcej

AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Nagłe zatrzymanie akcji serca jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonu. Ofiarami padają nie tylko osoby starsze, ale również ludzie w sile wieku, głównie mężczyźni. Ryzyko nagłego zgonu w przedziale wiekowym 15-59 lat jest w Polsce dużo wyższe, niż w krajach Europy Zachodniej. Dlatego, biorąc przykład z naszych sąsiadów, należy podjąć działanie mające na celu zmniejszenie odsetek zgonów.

Czytaj więcej

Pierwsza pomoc pediatryczna - fizjologia dziecka

Termin dziecko odnosi się do dzieci pomiędzy pierwszym rokiem życia a początkiem okresu pokwitania. Od okresu pokwitania dzieci określa się jako nastolatki, dla których można używać algorytmów stosowanych u osób dorosłych. Ponadto konieczne jest odróżnienie niemowlęcia i starszego dziecka, ponieważ istnieje kilka istotnych różnic w odniesieniu do diagnostyki i wykonywanych interwencji w oby tych grupach.

Celem tego artykułu jest omówienie fizjologii dziecka, co pozwoli wyjaśnić przyczyny wybierania konkretnych procedur udzielania pierwszej pomocy u dzieci.

Czytaj więcej

Bezpieczny pacjent, bezpieczny ratownik?

Wytyczne resuscytacji są dziś dokumentem wywierającym istotny wpływ na sposób wykonywania zawodu przez personel medyczny, służby ratownicze, a w końcu także osoby odpowiedzialne za organizację systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy. Dziś postępowanie zgodne z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji uznawane jest za wymogami wiedzy medycznej, zaś ich nieprzestrzeganie, mogące narazić osoby znajdujące się w stanie zagrożenia życia na dodatkowe niebezpieczeństwo, postrzegane jest jako błąd, lub brak należytej staranności.

Czytaj więcej

Pierwsza pomoc pediatryczna - ocena oddechu u dziecka

Niezauważone 5 minut braku oddechu u dziecka może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego mózgu lub nawet doprowadzić do śmierci dziecka. Celem artykułu jest omówienie skutków braku oddechu u dziecka oraz sposobów jego oceny i metod przywracania oddechu. Ponad to z artykułu dowiesz się, jakie czynności i w jakiej kolejności należy wykonać, aby móc prawidłowo udzielić dziecku pierwszej pomocy.

Czytaj więcej

Policyjne procedury ratownictwa

Wyrazem troski o bezpieczeństwo obywateli w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia było wprowadzenie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nowe zadania postawione przed funkcjonariuszami Policji, wymagają nowego spojrzenia na zagadnienie udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim kształcenia kadr w zakresie specjalistycznych procedur ratowniczych przygotowanych i wdrożonych w ścisłym związku ze specyfiką wykonywanych przez funkcjonariuszy obowiązków.

Czytaj więcej

Propedeutyka pierwszej pomocy w sporcie

Wiele dyscyplin sportowych uznawanych za sporty ekstremalne, dostępnych do niedawna jedynie niewielkim grupom wybrańców uległa komercjalizacji. Przyjmując, że sporty czy też aktywności ekstremalne ukierunkowane są na dostarczenie ich uczestnikom maksymalnych wrażeń i emocji, należałoby zazwyczaj zakładać, że osoby uprawiające taką aktywność powinny wykazywać się ponadprzeciętnymi zdolnościami fizycznymi i psychicznymi. Rozpatrując rolę trenera w przygotowaniu aktywności treningowych należy zwrócić uwagę na zakres jego odpowiedzialności związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa, oceny ryzyka i zapewnienia adekwatnych środków udzielenia pomocy w obliczu ewentualnego zagrożenia.
Czytaj więcej

Aspekt prawny użycia AED w pierwszej pomocy

„Automatyczna defibrylacja zewnętrzna”

Vademecum pod redakcją:

  • prof. dr hab. n. med. Jerzego K. Wranicza,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciecha Gaszyńskiego
  • dr n. med. Krzysztofa Kaczmarka,

Rozdział: Aspekty prawne użycia automatycznej defibrylacji zewnętrznej

Czytaj więcej

Skrypt: współczesne standardy

Wzmianek o metodach udzielania pierwszej pomocy możemy dopatrywać się już w zapisach starotestamentalnych oraz greckich pracach tak wybitnych postaci jak Hipokrates z Kos czy Gallen. Postęp cywilizacyjny oraz stale rosnące tępo naszego życia sprawia, że coraz częściej stajemy w obliczu nagłego zagrożenia życia członków naszej społeczności. W wielu wypadkach od naszego szybkiego i zdecydowanego działania zależeć będzie ludzkie życie. Warto zatem poznać podstawowe zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach i sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia.

Czytaj więcej

Przymus bezpośredni w ratownictwie i pierwszej pomocy: nowe regulacje prawne

W kontekście nowelizacji ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z grudnia 2010 roku coraz częściej powraca temat zasadności oraz warunków zastosowania przymusu bezpośredniego.

Czytaj więcej

Zgoda pacjenta na zabieg medyczny - podstawowe zagadnienia w pierwszej pomocy i medycynie ratunkowej

Zgoda dotycząca zabiegów medycznych udzielana przez pacjenta lekarzowi od lat stanowi temat rozważań lekarzy oraz prawników, na który napisano już tysiące stron.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna i karna osób sprawujących nadzór nad organizacją pierwszej pomocy w zakładach pracy

Do zadań każdego pracodawcy należy wyznaczenie, przygotowanie i wyposażenie pracowników do skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek ciążący na pracodawcy wynika zarówno z kodeksu pracy, jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje te w zamyśle Ustawodawcy mają charakter komplementarny co do ich przedmiotu i obciążając pracodawcę, wskazują pośrednio także zakres odpowiedzialności służby BHP w zakresie organizacji oraz nadzoru nad funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English