Kurs "ratownika medycznego"

Sprawdź na czym polega nasz kurs i...

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

W REALU

Krótki opis szkoleń

W rekrutacji do Policji i Państwowej Straży Pożarnej dodatkowe punkty są przyznawane za tytuł Ratownika lub ratownika medycznego.


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy który organizujemy pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”. Tytuł „Ratownika medycznego” można uzyskać jedynie po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym. Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła minimum licencjackie studia na Uniwersytecie Medycznym.

Już dziś zapisz się na kurs KPP, zdobądź dodatkowe kwalifikacje i zanim zdecydujesz się na studia o profilu medycznym przekonaj się czy jest to kierunek, w którym chcesz podążać.

W myśl Ustawy Ratownik to osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawniona do podejmowania określonych czynności wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Tytuł Ratownika KPP uzyskuje osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdała państwowy egzamin przed komisją egzaminacyjną. Ratownik nie posiada tak szerokich uprawnień jak ratownik medyczny, jednak uczestniczy w działaniach ratowniczych i również jego zadaniem jest udzielenie pomocy poszkodowanym. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika potwierdza uprawnienia danej osoby do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia te są wymagane od wszystkich służb przybywających na miejsce zdarzenia przed służbami medycznymi, czyli m.in. od policjantów, strażaków, ratowników wodnych czy górskich.

Zakres kursu

Dokumentem określającym wymagania, obowiązki, uprawnienia w obu przypadkach jest Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wymagania względem ratowników medycznych zostały określone w art. 10 tejże ustawy. Tytuł ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu studiów wyższych w stopniu naukowym licencjat na kierunku ratownictwo medyczne. Podstawowym zadaniem ratownika medycznego jest samodzielne lub pod nadzorem lekarza udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych.


Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje zarówno pojęcie "Ratownika medycznego", jak również „Ratownika”. Ratownik medyczny natomiast, to zawód pozwalający na samodzielne lub na polecenie lekarza wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, włącznie z podawaniem leków niezbędnych na danym poziomie działań ratowniczych. Najprościej tłumacząc ratownik medyczny to zawód, natomiast ratownik to określone uprawnienia.

W celu uzyskania szerszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

515 298 555

Zostań Ratownikiem KPP z Centrum Ratownictwa!

41 godzin zajęć praktycznych!
Realistyczne pozoracje!
Wysoka zdawalność!
Obejrzyj film i już dziś poczuj niepowtarzalną atmosferę naszych kursów!

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English