Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław


Marta Szczęsna
Obsługa klientów indywidualnych
(+48) 504 301 603
Tomasz Kosiński
Obsługa klientów biznesowych
(+48) 504 301 603
Maciej Dyktyński
Obsługa Sklepu Ratowniczego
(+48) 504 301 603
Wojciech Urban
Menadżer klientów biznesowych
(+48) 504 301 603
Aleksandra Eljasińska
Menadżer projektów
(+48) 504 301 603
Marcin Korytkowski
Wsparcie IT
(+48) 504 301 603

Dane kontaktowe

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 504 301 603

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 504 301 603

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.


Wyślij

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj