Recertyfikacja KPP DLA STRAŻY POŻARNEJ I KSRG

Check what our course is about and...

BECOME A HERO

FOR REAL

A brief description of the trainings

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MZ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie KPP zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego w celu odnowienia uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin recertyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

The scope of the course

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 30 zamkniętych pytań. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych i dostępnych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Price

Cena recertyfikacji wynosi 250 zł i obejmuje: udział w zajęciach powtórkowych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.

Become a KPP Rescuer with the Centrum Ratownictwa!

41 hours of practical classes!
Realistic appearances!
High passability!
Watch the video and feel the unique atmosphere of our courses today!

The nearest dates

29
September

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
13
October

Lublin

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
13
October

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
20
October

Poznań

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
27
October

Łódź

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
27
October

Kraków

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
17
November

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
24
November

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
01
December

Katowice

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
08
December

Gdańsk

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
15
December

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
15
December

Poznań

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
19
January

Warszawa

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
19
January

Kraków

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
02
February

Wrocław

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
09
February

Łódź

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
16
February

Lublin

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
16
February

Katowice

Recertyfikacja KPP

Reserve spot
15
March

Szczecin

Recertyfikacja KPP

Reserve spot