Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Recertyfikacja KPP

Twoja jednostka poszukuje najlepszego ośrodka szkoleniowego, zapewniającego wysoką zdawalność, który przygotuje Waszych strażaków do państwowego egzaminu na Ratownika?

Skorzystaj z naszych usług i dołącz do grona wykwalifikowanych profesjonalistów.

Pomożemy Ci wybrać najlepsze kursy dla Twojej firmy
Napisz lub zadzwoń (+48) 504 301 603
Kontakt zwrotny max 24 godziny
*w dni robocze
Gotowość operacyjna do podjęcia działań w obliczu zagrożenia zdrowia i życia
Umiejętność zapanowania nad stresem dzięki ćwiczeniom w realistycznych pozoracjach
Pewność swoich umiejętności podczas udziału w akcji ratowniczej
Zbudowanie solidnych podstaw pracy zespołowej poprzez udział pozoracjach wypadków
Dodatkowe punkty w rekrutacji za tytuł ratownika

Strażacy, którzy posiadają tytuł Ratownika, potwierdzony certyfikatem uzyskanym po odbyciu kursu kwalifikowanej pierwszej, powinni wiedzieć, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MZ z dnia 19 marca 2007 r. ważność zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika wynosi 3 lata od daty jego wydania. Po upływie tego okresu, niezbędne jest przystąpienie do egzaminu recertyfikacyjnego, który pozwoli na odnowienie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin recertyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. W ramach egzaminu teoretycznego, przeprowadzanego w formie testu składającego się z 30 zamkniętych pytań, strażacy muszą wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Zadania testowe są wybierane spośród zadań opracowanych i dostępnych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.

Natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych, które mają na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności strażaków w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Szkolenie BLS dla firm