Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Co warto wiedzieć o nowych wytycznych ERC 2021?

Wytyczne resuscytacji 2021

Europejska Rada Resuscytacji (ERC – European Resuscitation Council) spotyka się co kilka lat, by ogłosić zaktualizowane wytyczne dotyczące resuscytacji dla osób medycznych oraz dla laików. Ze względu na pandemię, obecne wytyczne zostały uzupełnione o osobny suplement dotyczący szczególnego postępowania w pandemii COVID-19.

W podstawowych wytycznych resuscytacji obowiązujących osoby niemedyczne nie zmieniło się wiele w stosunku do poprzednich. Kładziony jest przede wszystkim nacisk na konieczność przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy i propagowanie tej umiejętności. Świadomość społeczna, choć z roku na rok coraz wyższa, nadal jest zbyt mała.

W wytycznych resuscytacji 2021 zwraca się uwagę na konieczność uzyskiwania informacji zwrotnej podczas szkoleń z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy; tak aby kursanci otrzymywali bieżący feedback do tego, co robią dobrze, a co jest do poprawy. Informacja zwrotna powinna płynąć zarówno od instruktora, jak i z oprogramowania. Zalecane jest więc wykorzystywanie zaawansowanych fantomów i sprzętu z możliwością dawania informacji zwrotnej.

Zamiast podstawowych fantomów, które jedynie imitują sprężystość klatki piersiowej i budowę dróg oddechowych, zalecane są fantomy wyposażone w czujniki, które w czasie rzeczywistym będą dawały feedback dotyczący tego, czy uciski klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze są skuteczne. Dzięki takim informacjom kursanci mogą na bieżąco korygować błędy i pracować nad poprawą techniki. Dodatkowo na kursach PP powinny być wprowadzone skale udarowe, przy czym nie ma większego znaczenia, która to skala (FAST, CPSS, LAPSS, MASS), gdyż są one podobne.

Europejska, a wraz z nią Polska Rada Resuscytacji, w zaleceniach 2021 zaznacza też, aby podczas RKO nie opóźniać defibrylacji. Defibrylacja bowiem zwiększa skuteczność RKO o około 50-70%, a każda minuta opóźnienia zmniejsza tę szansę o 3-5%. Jeżeli tylko AED jest dostępne, należy jak najszybciej rozpocząć defibrylację. Konieczność inwestowania w siatkę defibrylatorów AED to kolejny aspekt, na który zwraca się jeszcze mocniej w tych wytycznych.

Zmiana w wytycznych resuscytacji 2021 dotyczy natomiast kwestii udaru cieplnego i wczesnego wprowadzenia chłodzenia, a pojęcie hipertermii zostało dodane do odwracalnych przyczyn NZK obok hipotermii.

Europejska Rada Resuscytacji ERC w wytycznych 2021 zwraca też uwagę na konieczność edukacji z zakresu masywnych krwotoków z zastosowaniem etatowych opasek uciskowych. Kontrolę masywnego krwotoku poprzez zastosowanie opaski uciskowej należy wdrożyć już na etapie udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe wytyczne 2021 opracowane przez Europejską Radę Resuscytacji, udostępnione i przetłumaczone przez Polską Radę Resuscytacji, znajdują się na stronie prc.krakow.pl. Szczególnie warto zapoznać się z rozdziałem 4 „podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych” i z rozdziałem 8 „Pierwsza pomoc”, zaś dla instruktorów ważną częścią jest rozdział 11 „Edukacja”.

Wytyczne resuscytacji 2021 a COVID-19

Powyższe wytyczne są uniwersalne i obowiązują przez kolejne lata, do czasu ogłoszenia nowych. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną związaną z infekcją koronawirusa SARS-CoV-2 Europejska Rada Resuscytacji opracowała specjalne wytyczne postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Są one zupełnie osobnym suplementem i zatytułowane zostały jako „Wytyczne COVID-19”.

W zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy najważniejszą zmianą jest przede wszystkim fakt, że należy skupić się głównie na uciskach klatki piersiowej, można natomiast nie wykonywać oddechów ratunkowych. Zalecenie to istniało już wcześniej, jednak dotyczyło sytuacji, w których z różnych przyczyn nie można było wykonywać oddechów lub nie chciało się tego robić. Wytyczne Covidowe 2021 wprowadzają możliwość całkowitej rezygnacji z bezprzyrządowego prowadzenia oddechów ratunkowych, a przy ocenie oddychania należy ograniczyć się do udrożnienia dróg oddechowych oraz oceny na wzrok (bez pochylania się nad twarzą). RKO należy podjąć, gdy u osoby nieprzytomnej nie ma oddechu lub oddech jest nieprawidłowy. Zwracana jest też uwaga na brak dowodów na temat tego, że prowadzenie defibrylacji mogłoby zwiększać emisję aerozoli z dróg oddechowych.

To skrót najważniejszych informacji na temat ERC 2021 w sytuacji pandemicznej. Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie prc.krakow.pl w dziale wytyczne COVID. Szczególnie polecamy zapoznać się z rozdziałem „BLS”, „I pomoc” oraz „edukacja”.

Bibliografia:

  1. Wytyczne resuscytacji 2021, prc.krakow.pl