Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Czy defibrylator AED w firmie jest obowiązkowym wyposażeniem?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Z tego powodu w każdym zakładzie pracy musi znaleźć się m.in. odpowiednio wyposażona apteczka. Nie warto jednak ograniczać się tylko do tego, co niezbędne i wymagane przepisami. Priorytetem powinna być możliwość udzielenia pomocy w przypadku różnego typu zdarzeń – nawet wtedy, gdy prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie jest zbyt wysokie. Z tego powodu AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, w firmie powinien być włączony do zestawu ratunkowego. Kiedy warto się w niego zaopatrzyć?

Czym jest defibrylator AED?

Defibrylatory AED są urządzeniami medycznymi służącymi do przywracania akcji serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Działają w taki sam sposób, jak profesjonalne urządzenia tego typu, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego. W odróżnieniu od nich, wyposażone są jednak w technologię bezobsługowego analizowania rytmu serca. W razie potrzeby sprzęt wykonuje defibrylację samodzielnie lub sygnalizuje użytkownikowi taką konieczność.

Defibrylatory tego rodzaju to niewielkie, poręczne sprzęty. Są zaprojektowane w taki sposób, by można było je łatwo przenosić oraz by zapewnić łatwość obsługi. Dzięki temu mogą być obsługiwane również przez osoby bez przeszkolenia medycznego.

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są obecnie standardem w miejscach użyteczności publicznej, takich jak dworce, lotniska czy centra handlowe. Coraz częściej możemy też spotkać się z obecnością AED w firmach i zakładach pracy.

AED w zakładzie pracy – czy jest obowiązkowy?

Zgodnie z przepisami, w firmach powinno znajdować się wydzielone miejsce przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Podstawą jest w tym przypadku odpowiednio wyposażona apteczka. Choć nie ma prawnego obowiązku posiadania AED w miejscu pracy, to jednak jest to dobra i zalecana praktyka, a przepisy nakładają konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników. Zatem posiadanie AED jak najbardziej wpisuje się w to rozumowanie, zwłaszcza gdy mowa jest o dużej firmie zatrudniającej wiele osób. Zatem zdecydowanie rekomendujemy instalację przynajmniej jednego urządzenia AED.

Przeczytaj też: Jaka apteczka do firmy? Dlaczego wyposażenie ma znaczenie?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny w firmie – dlaczego warto?

Głównym powodem zakupu AED do miejsca pracy nie powinny być przepisy, ale potrzeba ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom. Dlatego warto włączyć to urządzenie w skład wyposażenia punktu pomocy medycznej – zwłaszcza w większym obiekcie, na którego terenie przebywa więcej osób.

Umieszczony w widocznym miejscu w firmie AED to ogromna pomoc w sytuacji, w której konieczne jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie obecność takiego urządzenia przynosi przedsiębiorstwu duże korzyści wizerunkowe. Pracownicy oraz kandydaci do pracy otrzymują dzięki temu informację, że pracodawca dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak również o przestrzeganie zasad BHP.

AED w firmie – kto powinien mieć do niego dostęp?

Zakupiony na potrzeby firmy automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być umieszczony w tej samej lokalizacji, co inny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Przechowywanie AED należy zaplanować w taki sposób, by sprzęt znalazł się w miejscu często uczęszczanym nie tylko przez pracowników, ale również gości lub klientów. Powinno być ono dobrze oznaczone – tak, by można je było zidentyfikować również z większej odległości.

W przypadku większych obiektów warto zadbać o więcej niż jedno AED w miejscu pracy – tak, by urządzenie znajdowało się na każdym piętrze. Zgodnie z zaleceniami, dojście do urządzenia powinno zająć maksymalnie dwie minuty – tak, by czas od zatrzymania krążenia do przeprowadzenia defibrylacji wynosił nie więcej niż pięć minut (wliczając w to uruchomienie sprzętu i zapoznanie się z instrukcją).

Do AED w pracy dostęp powinni mieć wszyscy pracownicy. Po zakupie sprzętu należy zadbać również o powiadomienie całego personelu o jego umiejscowieniu. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, z każdą minutą szanse na uratowanie życia spadają o 10%, dlatego dobrą praktyką jest również przeszkolenie wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

AED w miejscu pracy – jak wybrać najlepszy sprzęt?

Planując zakup AED do firmy, należy zadbać o to, by wybrany sprzęt był dopasowany do specyfiki obiektu. Należy przy tym zwrócić uwagę na miejsce, w którym ma on się znajdować, a także to, kim są potencjalni poszkodowani.

W niektórych zakładach pracy konieczne będzie umieszczenie defibrylatora na zewnątrz budynku. W takiej sytuacji należy zakupić model, który może być przechowywany i użytkowany w zmiennych warunkach atmosferycznych. Z kolei sprzęt znajdujący w zakładzie przemysłowym, kopalni lub niektórych magazynach musi być odporny na zapylenie, wstrząsy czy uszkodzenia mechaniczne.

Standardowe defibrylatory zewnętrzne dostępne w sklepie Centrum Ratownictwa przeznaczone są do stosowania u osób dorosłych i starszej młodzieży. Jeśli jednak w danym obiekcie często przebywają dzieci (placówki edukacyjne, sale zabaw etc.) warto zainwestować w sprzęt wyposażony w specjalny tryb pediatryczny. Dzięki temu można będzie udzielić pierwszej pomocy dziecku bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Bibliografia:

  1. Defibrylator AED w miejscu pracy, Portal BHP, 25.10.2017, dost. 20.01.2023
  2. S. Kryczka, Czy posiadanie defibrylatora AED w zakładzie pracy jest obowiązkowe?, Prawo.pl, 4.04.2017, dost. 20.01.2023,