Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Płuca po pandemii”

Pandemia COVID-19 dla wielu osób wiązała się z zachorowaniem i często długotrwałą rekonwalescencją. Wiele osób do dziś odczuwa skutki choroby. Ponieważ wirus SARS-CoV2 atakuje głównie płuca, liczne powikłania związane są z upośledzeniem funkcjonowania układu oddechowego. Dlatego 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany jest pod hasłem „Płuca po pandemii”. Tegoroczna zbiórka dedykowana jest tradycyjnie dzieciom, ale również dorosłym. Dlaczego to właśnie na skutkach COVID-19 postanowiła skupić się Fundacja WOŚP w 2024 roku?

COVID-19 – powikłania

Wielu pacjentów po przebyciu COVID-19 boryka się z tzw. „zespołem pokowidowym” (w literaturze anglojęzycznej opisywanym jako post-COVID-19 lub long-COVID). W ten sposób określa się stan, w którym objawy choroby lub zaburzenia funkcji narządów utrzymują się minimum 4 tygodnie po ostrej fazie zachorowania. U części pacjentów oznacza to powikłania w obrębie płuc. Ryzyko wystąpienia zespołu pokowidowego jest tym większe, im cięższy był przebieg covidowego zapalenia płuc. Szczególnie narażone są osoby, u których konieczne było zastosowanie wentylacji mechanicznej. Zdarza się, że powstające w płucach zmiany są nieodwracalne. Osoby, które się z nimi borykają, zgłaszają się do lekarza z objawami typowymi dla śródmiąższowej choroby płuc, takimi jak spadek tolerancji wysiłku fizycznego oraz postępująca duszność.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pandemia oraz jej następstwa stanowią znaczne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Dlatego Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdecydowała, że zbiórka organizowana w 2024 roku będzie poświęcona jego wsparciu. Z zebranych środków finansowany będzie sprzęt przeznaczony do diagnostyki, monitorowania i rehabilitacji pacjentów na oddziałach pulmonologicznych – zarówno dla dorosłych, jak i pediatrycznych.

Wśród sprzętów, jakie zamierza zakupić Fundacja, znajdują się m.in. urządzenia do:

  • diagnostyki obrazowej – w tym aparaty do USG i MRI,
  • diagnostyki czynnościowej – m.in. mobilne spirometry oraz polisomnografy,
  • diagnostyki endoskopowej – bronchoskopy czy systemy do badania bronchoskopowego w nawigacji wewnątrzoskrzelowej,
  • torakochirurgii – w tym kriosondy i systemy elektrokoagulacji,
  • sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony do terapii pulmonologicznej chorych, u których konieczna była transplantacja płuc.

32. Finał WOŚP – ważna pomoc dla oddziałów pulmonologicznych

Według danych podawanych przez NFZ i GUS, w trakcie pandemii nastąpił gwałtowny wzrost zgonów niezwiązanych bezpośrednio z zakażeniem koronawirusem. Szczególnie dotyczy to pacjentów z chorobami takimi jak astma oskrzelowa czy POChP. Zakażenie SARS-CoV2 prowadzi u nich do jeszcze większego upośledzenia parametrów wentylacyjnych płuc, a w konsekwencji – rozwoju przewlekłej niewydolności oddechowej.

W przypadku pacjentów z astmą problemem było również podawanie im leków immunosupresyjnych, które obniżają ogólną odporność, co zwiększało ryzyko rozwoju infekcji. Z kolei zagrożeniem związanym z pandemią, które odczuli wszyscy pacjenci oddziałów pulmonologicznych, było opóźnienie diagnostyki, a co za tym idzie – możliwość wdrożenia odpowiedniego leczenia. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których konieczne jest wykonanie badania spirometrycznego, które trudno jest przeprowadzić w bezpieczny – z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa – sposób. Dużym problemem było również ograniczenie działalności poradni POZ. Dlatego wsparcie ze strony WOŚP w postaci dodatkowego sprzętu jest obecnie tak istotne dla przywrócenia optymalnego funkcjonowania oddziałów pulmonologicznych. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie pierwsza organizowana przez Fundację zbiórka mająca na celu pomoc pacjentom z chorobami płuc. Do tej pory działania WOŚP wielokrotnie stanowiły istotną pomoc w zwiększaniu dostępności nowoczesnych technik diagnostycznych oraz terapii w tym zakresie. Dzięki nim podniósł się poziom badań wykonywanych przez dziecięce oddziały pulmonologiczny, co pozwoliło zapewnić jednolite standardy, możliwości postępowania oraz ułatwić współpracę między specjalizującymi się w tej dziedzinie ośrodkami. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również z myślą o dorosłych, co stanowi ogromną szansę dla wielu oddziałów specjalistycznych w całej Polsce. Jako Centrum Ratownictwa również chcemy dołożyć swoją cegiełkę do tego szczytnego celu!