Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Gdzie mogą pracować ratownicy KPP? Obszary działań
Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy cieszą się coraz większą popularnością. Obecnie uczestniczą w nich nie tylko pracownicy służb mundurowych czy przedstawiciele różnych zawodów pomocowych, ale i osoby prywatne, chcące podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Jednocześnie wielu zainteresowanych oraz uczestników pyta o miejsca pracy ratowników KPP. Dlatego przedstawiamy, jakie uprawnienia daje kurs, jakie są obszary działania ratowników KPP i w jakich zawodach mogą przydać się te kwalifikacje.

Czy ratownik KPP może pracować w karetce?

Na wstępie należy podkreślić, że ratownik KPP to nie to samo, co ratownik medyczny. Ten ostatni musi posiadać ukończone studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, daje to możliwość wykonywania zawody medycznego pozwalającego na (samodzielne lub na polecenie lekarza) wykonywanie medycznych czynności ratunkowych – w tym również zabiegów naruszających powłoki skórne – oraz podawanie leków niezbędnych na danym poziomie działań ratunkowych.

Ratownicy po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy również mogą stać się częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W tym celu muszą jednak być zatrudnieni w ramach jednostek, które z tym systemem współpracują. Są to przede wszystkim służby takie jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, WOPR, GOPR, TOPR oraz inne, wymienione w ustawie o PRM.

W praktyce oznacza to, że uprawnienia i możliwości działania zależą od tego, gdzie ratownik KPP pracuje. Samo ukończenie kursu nie daje jednak uprawnień pozwalających ratownikowi KPP na pracę w szpitalu lub w karetce.

Więcej na ten temat: Co trzeba zrobić, by zostać ratownikiem medycznym?

Obszary działania ratowników KPP

Warto jednak zaznaczyć, że obszar działania ratowników KPP wykracza poza standardowe czynności wchodzące w skład podstawowej pomocy przedmedycznej. Wśród ich uprawnień należy wymienić m.in.:

  • wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – dotyczy to zarówno czynności bezprzyrządowych, jak i przyrządowych (w tym z zastosowaniem tlenu i AED),
  • opatrywanie ran, unieruchamianie złamanych i zwichniętych kończyn,
  • ochronę poszkodowanych przed hipotermią i przegrzaniem,
  • wstępne czynności z zakresy postępowania przeciwwstrząsowego (przede wszystkim odpowiednie ułożenie poszkodowanego i ochrona termiczna),
  • bierną tlenoterapię,
  • segregację poszkodowanych - TRIAGE
  • ewakuację i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia,
  • udzielanie wsparcia psychicznego poszkodowanym.

Oznacza to, że czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą stanowić uzupełnienie działań podejmowanych przez przedstawicieli zawodów medycznych. Ratownik KPP nie jest przy tym zawodem samym w sobie; ukończenie kursu i posiadanie zdobytych w ten sposób uprawnień mogą stanowić istotny atut w przypadku niektórych zawodów.

Gdzie mogę pracować jako ratownik KPP?

Uprawnienia ratownika KPP są szczególnie przydatne przy pracy w wymienionych wcześniej służbach ratowniczych. To właśnie ich przedstawiciele najczęściej realizują zadania związane z różnego typu działaniami ratowniczymi.

Inne miejsca pracy ratowników KPP to m.in. obiekty sportowe i baseny (kurs stanowi niezbędną kwalifikację dla ratowników w przypadku tych ostatnich), firmy zajmujące się transportem medycznym czy obstawą wydarzeń masowych, na których niezbędna jest organizacja punktu pierwszej pomocy.

Dużym atutem są również uprawnienia ratownika KPP w pracy nauczyciela lub pedagoga. Zgodnie z obowiązującymi od 2020 roku przepisami, każdy pracownik placówki oświatowej musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy – dotyczy to również personelu innego niż nauczyciele.

Jednym z miejsc, gdzie może pracować ratownik KPP, jest również wojsko. Jednocześnie osobom zainteresowanym tą ścieżką kariery szczególnie polecamy specjalnie opracowany kurs KPP dla wojska. Co prawda, podobnie jak w przypadku służb ratowniczych, jednostki same kierują swoich pracowników na odpowiednie szkolenia, takie jak KPP dla straży pożarnej i KSRG, jednak odpowiednie uprawnienia warto zdobyć już na etapie starania się o przyjęcie do pracy w tego typu miejscach.

Praca ratownika KPP polega przede wszystkim na asyście przy różnego rodzaju zdarzeniach nagłych i wypadkach. Osoby z takimi uprawnieniami stanowią istotne wsparcie dla ratowników medycznych. Uczestniczą oni w działaniach ratowniczych w zakresie zgodnym ze swoimi kompetencjami. Dlatego niezależnie od tego, gdzie pracuje ratownik KPP, powinien on posiadać kompleksowe umiejętności i aktualną wiedzę w tym zakresie. Oznacza to zarówno konieczność wybrania odpowiedniego kursu podczas nabywania kwalifikacji, ale i regularnego aktualizowania wiadomości. Dlatego zachęcamy do skorzystania z oferty Centrum Ratownictwa. Oferujemy szereg kursów KPP dopasowanych do potrzeb różnorodnych grup uczestników – zarówno tych, którym zależy na posiadaniu ogólnych umiejętności, jak i tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w opisanych zawodach.