Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar mózgu jest bardzo niebezpiecznym stanem, będącym skutkiem zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej poprzez niedrożność tętnicy (udar niedokrwienny) lub pęknięcia ściany tętnicy mózgowej (udar krwotoczny). Udar mózgu może prowadzić do częściowej lub całkowitej niepełnosprawności, a w krytycznych sytuacjach nawet do śmierci. W postępowaniu przy udarze mózgu kluczowy jest czas – jak najszybsze rozpoznanie, wezwanie pomocy i wdrożenie medycznych procedur. Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar mózgu – dlaczego jest tak niebezpieczny?

Każdego roku w Polsce około 80 tys. osób przechodzi udar mózgu (nawet 5% z nich to młodzi ludzie), a około 30 tys. osób umiera z tego powodu. Spośród tych, którym udaje się przeżyć, 20% wymaga stałej opieki nawet do końca życia, a 30% wymaga pomocy przy niektórych czynnościach. Mniej więcej połowa natomiast odzyskuje sprawność i jest samodzielna. Im później pacjent otrzyma fachową pomoc, tym mniejsza szansa na szczęśliwe zakończenie i odzyskanie sprawności. Z kolei szybkie rozpoznanie udaru mózgu, transport do szpitala i wdrożenie procedur medycznych, znacząco zmniejsza śmiertelność, ogranicza ubytki neurologiczne i zwiększa szansę na powrót do sprawności. Z każdą minutą zaburzenia krążenia krwi spowodowanego udarem, obumiera część mózgu i są to zmiany nieodwracalne.

Rozpoznanie udaru mózgu a wytyczne ERC 2021

Wytyczne ERC z 2021 roku kładą nacisk na wczesne rozpoznanie udaru w warunkach przedszpitalnych, co skraca czas rozpoczęcia leczenia. Również wcześniejsze poinformowanie szpitala o takim pacjencie ma znaczenie dla poprawy skuteczności leczenia. W wytycznych mowa jest również o tym, że zastosowanie skal oceny pacjenta z udarem zwiększa liczbę pacjentów z prawidłowym rozpoznaniem. Przy czym nie ma znaczenia, która to będzie skala, gdyż są one ze sobą zbieżne. W Polsce w warunkach medycznych zaleca się stosowanie skali oceny udaru NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), w użyciu są również skale SSS, Orgogozo i Mathew. Są to jednak specjalistyczne skale. W warunkach pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy zaleca się stosowanie testu FAST do oceny udaru mózgu.

Jak rozpoznać udar mózgu?

Typowe objawy udaru mózgu, pozwalające szybko zidentyfikować wystąpienie takiego zdarzenia to przede wszystkim: silny i nagły ból głowy, bełkotliwa mowa, drętwienie kończyn – często po jednej stronie np. kończyny górnej i dolnej po prawej lub lewej stronie, niedowłady, afazja. Mogą pojawić się też zawroty głowy, nudności i wymioty, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, trudności z logicznym myśleniem. Zdarza się, że symptomy przypominają upojenie alkoholowe bądź hipoglikemię, dlatego należy być czujnym i nie bagatelizować objawów mogących wskazywać na udar mózgu.

W warunkach domowych i pierwszej pomocy rozpoznanie udaru wykonuje się, przeprowadzając szybki test na udar mózgu. Polega on na tym, by poprosić osobę, aby się uśmiechnęła, powtórzyła jakieś zdanie i podniosła ręce do góry. Jest to szybki sposób na to, aby sprawdzić, czy występują problemy z koordynacją ruchową, niedowłady mięśni kończyn i twarzy, a także dysfunkcje mowy. Jeżeli pojawiły się kłopoty z powyższymi czynnościami, należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego. Ważne jest, aby ustalić czas wystąpienia pierwszych objawów i przekazać jak najwięcej precyzyjnych informacji specjalistom.

FAST – szybki test na udar

Jednym z prostszych systemów oceny udaru jest algorytm FAST:

  • F – Face (twarz) – czy na twarzy widoczna jest asymetryczność, zwłaszcza kącika ust, czy oczu, gładka opadająca skóra po jednej stronie, widoczne niedowłady.
  • A – Arm (ramiona) – czy pacjent jest w stanie unieść obie ręce i utrzymać je przez chwilę w jednej pozycji, czy jedna ręka nie opada, nie ma widocznych niedowładów.
  • S – Speech (mowa) – czy istnieją zaburzenia mowa, niewyraźna i bełkotliwa mowa.
  • T – Time (czas wezwać pomoc) – po stwierdzeniu powyższych zmian, jeżeli jakikolwiek objaw występuje, należy bezzwłocznie wezwać specjalistyczną pomoc.

Udar mózgu – postępowanie

Rozpoznanie udaru mózgu to pierwszy etap. Kluczowy jest czas, w którym pacjent otrzyma fachową opiekę. Niestety w warunkach pierwszej pomocy niewiele można zrobić – najważniejsze jest rozpoznanie udaru i wezwanie pogotowia ratunkowego, ocena zgodnie z regułą ABC, monitorowanie stanu poszkodowanego i zabezpieczenie czynności życiowych. W postępowaniu KPP trzeba zadbać o drożność dróg oddechowych i efektywną tlenoterapię. Czekając na przyjazd ZRM, należy ułożyć poszkodowanego w komfortowej pozycji i obserwować jego stan. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, trzeba ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej na boku, zabezpieczyć drogi oddechowe i monitorować. Czas oczekiwania można wykorzystać na zebranie dokładnego wywiadu.

Jak postępować w przypadku udaru mózgu, jak rozpoznać objawy i jak przeprowadzić test na udar w praktyce, dowiesz się podczas szkoleń organizowanych przez Centrum Ratownictwa.