Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Organizacja stanowiska ratunkowego – apteczka pierwszej pomocy dla organizacji non-profit

Organizacje non-profit to przede wszystkim różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje nastawione na zysk społeczny, a nie ekonomiczny. Mogą mieć pracowników, wobec których mają takie same obowiązki, jak każdy pracodawca. Oznacza to między innymi konieczność zapewnienia zatrudnionym sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Składa się on przede wszystkim z punktów pierwszej pomocy wyposażonych w odpowiednio wyposażone zestawy ratunkowe. Co powinno wchodzić w skład apteczki dla organizacji non-profit?

Co powinno znaleźć się w apteczce dla organizacji non-profit?

Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy dla organizacji non-profit przebiega bardzo podobnie, jak w przypadku każdego innego miejsca pracy. To, co powinno znaleźć się w zestawie, zależy przede wszystkim od charakteru i specyfiki zadań wykonywanych w danym miejscu.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na gotowy zestaw, czy samodzielne organizowanie stanowiska pierwszej pomocy, kluczowa jest dokładna analiza występujących w organizacji zagrożeń oraz rodzaju wypadków, na jakie narażeni są jej pracownicy. Zadanie to powinno być wykonywane we współpracy ze specjalistą z zakresu BHP.

W skład standardowej apteczki dla organizacji non-profit najczęściej wchodzą:

  • bandaże elastyczne,
  • jałowe kompresy gazowe,
  • chusta trójkątna,
  • elastyczne siatki opatrunkowe (dwa lub trzy rozmiary),
  • nożyczki,
  • maseczka do sztucznego oddychania,
  • rękawiczki,
  • folia NRC, czyli tzw. koc ratunkowy,
  • plastry (z opatrunkiem i bez).

Choć prawo nakłada na pracodawcę obowiązek odpowiedniego przeszkolenia personelu, w apteczce dla fundacji powinna znaleźć się także instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Co nie powinno wchodzić w skład apteczki w miejscu pracy?

Apteczka pierwszej pomocy dla organizacji non-profit powinna zawierać jedynie niezbędne akcesoria i środki opatrunkowe. Trzeba pamiętać, że nie mogą się w niej znajdować żadne leki – nawet powszechnie używane środki przeciwbólowe sprzedawane bez recepty. Tylko wówczas apteczki pierwszej pomocy będą spełniać swoją funkcję, umożliwiając skuteczne ratowanie zdrowia i życia w sytuacji ich zagrożenia.

Apteczki modułowe w organizacjach non-profit

Apteczka pierwszej pomocy dla organizacji non-profit musi być nie tylko odpowiednio wyposażona. Należy również dopilnować, by jej zawartość była dobrze zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Doskonałym sposobem na to, by zadbać zarówno o prawidłowe przechowywanie, jak i odpowiednią zawartość zestawu ratunkowego, są apteczki modułowe. To gotowe komplety, opracowane przez ekspertów Centrum Ratownictwa we współpracy ze specjalistami z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

Apteczki te składają się ze specjalnych modułów przeznaczonych do stosowania np. przy złamaniach, zranieniach, resuscytacji itp. Każdy z nich stanowi kompletny, gotowy do użycia produkt. Moduły można w dowolny sposób łączyć ze sobą, tworząc funkcjonalne zestawy.

Zestawy te odpowiadają wymogom, jakie musi spełniać również apteczka dla organizacji pożytku publicznego. Każdy moduł posiada wyraźne oznaczenia pozwalające na łatwe i szybkie odnalezienie niezbędnych akcesoriów. Złożone z nich zestawy zostały dodatkowo umieszczone w wytrzymałych i ułatwiających transport opakowaniach zbiorczych.

AED w organizacji non profit – czy warto?

Apteczka pierwszej pomocy jest elementem, który musi znajdować się w każdym miejscu pracy. Jednocześnie coraz większą popularnością cieszy się wyposażanie punktów pomocy medycznej w defibrylatory AED. Co prawda nie są one wymagane przez prawo, to w takich kwestiach jak zdrowie i życie nie warto ograniczać się wyłącznie do tego, co obowiązkowe.

Automatyczny defibrylator stanowi nieocenioną pomoc w sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nawet jeśli ryzyko takich zdarzeń jest niskie, a urządzenie miałoby być użyte choćby tylko raz, zdecydowanie zalecamy jego zakup. AED w organizacjach non-profit to jedna z najlepszych inwestycji w bezpieczeństwo.

Umiejscowienie i oznaczenie apteczki pierwszej pomocy

Apteczki pierwszej pomocy muszą być widoczne i łatwo dostępne. W przypadku miejsc pracy powszechną praktyką jest umieszczanie ich w specjalnych szafkach na korytarzach lub w pomieszczeniach socjalnych.

Należy przy tym zadbać o to, by zestawy ratunkowe były odpowiednio oznakowane. Zgodnie z normą PN-EN ISO 7010 musi się na nich znajdować znak w postaci białego krzyżyka na zielonym tle.

Na zawartość apteczki w organizacji non-profit nie ma wpływu to, ilu ma ona pracowników. Jednocześnie im większa jest liczba zatrudnionych, tym więcej apteczek i punktów pomocy medycznej powinno znaleźć się na terenie jej siedziby. Należy również zadbać o odpowiednie przeszkolenie członków personelu – tak, by każdy potrafił korzystać z ich zawartości. Nauka pierwszej pomocy w organizacjach non-profit może odbywać się w ramach specjalnych kursów dla firm organizowanych przez Centrum Ratownictwa. Podobnie jak zakup profesjonalnych sprzętów, stanowi to najlepszą inwestycję w bezpieczeństwo zatrudnionych osób.