Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Korytarz życia

Prawo – regulacje i planowane zmiany


Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy uczestnik ruchu i każda inna osoba znajdująca się na drodze jest zobowiązana ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym poprzez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymać się. Przepis interpretowany jest w ten sposób, że kierowcy widząc lub słysząc pojazd uprzywilejowany nie powinni wjeżdżać na skrzyżowanie, a piesi wchodzić na przejście dla pieszych. Dotychczas skutkowało to chaosem wśród kierowców, którzy nie wiedząc dokładnie jak mają się zachować, nie mając jasno określonych wytycznych zazwyczaj po prostu zatrzymują się tam gdzie są, co jeszcze bardziej utrudnia przejazd służbom ratunkowym.

Zasady tworzenia korytarza życia


W wielu krajach Europy Zachodniej kierowcy mają prawny obowiązek tworzenia korytarza ratunkowego, a nie przestrzeganie tego obowiązku jest surowo karane. Zgodnie z niemieckimi przepisami kierowcy poruszający się w zatrzymującym się ruchu są już zobowiązani do zjazdu do krawędzi jezdni, aby w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym. W Polsce przepisy dotyczące zasad tworzenia korytarza życia obowiązują od 6 grudnia 2019.


Zasady tworzenia korytarza życia są bardzo proste. Poruszając się po drodze jednojezdniowej należy zjechać maksymalnie do prawej krawędzie jezdni. W przypadku drogi dwujezdniowej kierowcy powinni zjechać do skrajnych krawędzi jezdni, czyli auta znajdujące się na prawym pasie zjeżdżają do prawej strony, a auta na lewym pasie do lewej krawędzi swojego pasa. Trochę bardziej skomplikowanym przypadkiem jest droga kilkujezdniowa i tu najczęściej można zaobserwować chaos i dezorientację wśród kierowców. Zasada tworzenia korytarza ratunkowego jest jednak również w tym przypadku bardzo prosta, a mianowicie stosujemy tu zasadę prawej dłoni. Odpowiednikiem skrajnego lewego pasa jest nasz kciuk, pozostałe palce są to pozostałe pasy drogi. Zgodnie z tym schematem kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem powinien zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się wszystkimi pozostałymi pasami zobowiązani są zjechać jak najbliżej prawej krawędzi.


Co do zajmowania pasa awaryjnego zdania są podzielone. W Niemczech przepisy nakazujące tworzenie korytarza życia zakazują jednocześnie zajmowania pasa awaryjnego, ponieważ powinien on być dostępny dla pojazdów uprzywilejowanych. Polskie służby ratunkowe zwracają uwagę, że na polskich drogach pas awaryjny często jest zwężony (np. na mostach i wiaduktach), a ponad to z założenia jest on przeznaczony dla pojazdów, które uległy awarii, w związku z czym przejazd pasem awaryjnym jest niemożliwy i łatwiejszym sposobem przedostania się do miejsca zdarzenia jest przejazd korytarzem ratunkowym. Należy przy tym zwrócić uwagę, że szerokości jezdni są dostosowane w taki sposób, aby przy zjeździe do krawędzi jezdni możliwe było utworzenie korytarza życia bez konieczności zajmowania pasa awaryjnego.


Szczęśliwych podróży!