Korytarz życia

Korytarz ratunkowy zwany również korytarzem życia jest to „dodatkowy” pas ruchu tworzony przez kierowców w celu umożliwienia przejazdu przez zakorkowaną drogę karetkom pogotowia oraz innym pojazdom uprzywilejowanym. Dzięki utworzeniu korytarza życia czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia jest krótszy, co znacząco zwiększa szanse na przeżycie osób poszkodowanych w wypadku. Ponad to sprawny dojazd służb ratunkowych oznacza szybsze „uprzątnięcie” miejsca zdarzenia, rozładowanie nawarstwiającego się zatoru i zmniejszenie prawdopodobieństwa kolejnych kolizji.

Prawo – regulacje i planowane zmiany


Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy uczestnik ruchu i każda inna osoba znajdująca się na drodze jest zobowiązana ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym poprzez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymać się. Przepis interpretowany jest w ten sposób, że kierowcy widząc lub słysząc pojazd uprzywilejowany nie powinni wjeżdżać na skrzyżowanie, a piesi wchodzić na przejście dla pieszych. Skutkuje to chaosem wśród kierowców, którzy nie wiedząc dokładnie jak mają się zachować, nie mając jasno określonych wytycznych zazwyczaj po prostu zatrzymują się tam gdzie są, co jeszcze bardziej utrudnia przejazd służbom ratunkowym. Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad zmianami w prawie o ruchu drogowym i zapewnia, że przepisy wymuszające tworzenie korytarzy życia na drogach szybkiego ruchu zaczną obowiązywać jesienią tego roku, a nowe zasady będą być jasne i proste. W projekcie przepisów regulujących tak zwany korytarz życia można jednak znaleźć zapis o tym, że policja będzie miała obowiązek wskazania kierowcom jak wydostać się z zakorkowanej autostrady. Jednak wśród wariantów wskazywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest niestety jazda pod prąd korytarzem życia, co zasadniczo kłóci się z jego ideą.

Zasady tworzenia korytarza życia


W wielu krajach Europy Zachodniej kierowcy mają prawny obowiązek tworzenia korytarza ratunkowego, a nie przestrzeganie tego obowiązku jest surowo karane. Zgodnie z niemieckimi przepisami kierowcy poruszający się w zatrzymującym się ruchu są już zobowiązani do zjazdu do krawędzi jezdni, aby w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym.
Zasady tworzenia korytarza życia są bardzo proste. Poruszając się po drodze jednojezdniowej należy zjechać maksymalnie do prawej krawędzie jezdni. W przypadku drogi dwujezdniowej każdy kierowcy powinni zjechać do skrajnych krawędzi jezdni, czyli auta znajdujące się na prawym pasie zjeżdżają do prawej strony, a auta na lewym pasie do lewej krawędzi swojego pasa. Trochę bardziej skomplikowanym przypadkiem jest droga kilkujezdniowa i tu najczęściej można zaobserwować chaos i dezorientację wśród kierowców. Zasada tworzenia korytarza ratunkowego jest jednak również w tym przypadku bardzo prosta, a mianowicie stosujemy tu zasadę prawej dłoni. Odpowiednikiem skrajnego lewego pasa jest nasz kciuk, pozostałe palce są to pozostałe pasy drogi. Zgodnie z tym schematem lewy pas zjeżdża na lewą stronę, a wszystkie pozostałe pasy na prawą.
Co do zajmowania pasa awaryjnego zdania są podzielone. W Niemczech przepisy nakazujące tworzenie korytarza życia zakazują jednocześnie zajmowania pasa awaryjnego, ponieważ powinien on być dostępny dla pojazdów uprzywilejowanych. Polskie służby ratunkowe zwracają uwagę, że na polskich drogach pas awaryjny często jest zwężony (np. na mostach i wiaduktach), a ponad to z założenia jest on przeznaczony dla pojazdów, które uległy awarii, w związku z czym przejazd pasem awaryjnym jest niemożliwy i łatwiejszym sposobem przedostania się do miejsca zdarzenia jest przejazd korytarzem ratunkowym. Należy przy tym zwrócić uwagę, że szerokości jezdni są dostosowane w taki sposób, aby przy zjeździe do krawędzi jezdni możliwe było utworzenie korytarza życia bez konieczności zajmowania pasa awaryjnego.


Szczęśliwych podróży!

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English