Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Kursy pierwszej pomocy dla seniorów

Udzielanie pierwszej pomocy jest umiejętnością uniwersalną i niezbędną niezależnie od wieku. Dlatego zachęcamy każdego do szlifowania umiejętności i poszerzania wiedzy związanej z ratownictwem. Seniorzy często przebywają w towarzystwie równolatków, znajdujących się w grupie osób obarczonych ryzykiem występowania schorzeń zagrażających życiu.

Seniorze, a czy Ty umiesz udzielać pierwszej pomocy?

Podczas szkoleń kładzie się nacisk na pomoc osobom starszym, które niejednokrotnie są obciążone różnego rodzaju chorobami, zwiększającymi ryzyko nagłych zdarzeń zagrażających życiu. Dużo się mówi o tym, że trzeba chronić osoby starsze, że należy instalować automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) w miejscach publicznych, a także o tym, aby nie przechodzić obojętnie obok osoby, która może wymagać udzielenia pomocy.

Pamiętajmy jednak, że nie tylko młodzież i dorośli bywają świadkami takich zdarzeń, ale również seniorzy. Co więcej, w pewnych okolicznościach mogą oni częściej znajdować się w takich sytuacjach, ponieważ przebywają w towarzystwie innych osób o zwiększonym ryzyku zachorowania, np. w kościele, na spotkaniach stowarzyszeń, na wydarzeniach kulturalnych, w domach opieki, czy po prostu u znajomych. A przecież niejednokrotnie zdarza się, że babcia lub dziadek dostają pod opiekę wnuczęta i chcą im zapewnić nie tylko mile spędzony czas, ale również bezpieczeństwo. W takich sytuacjach umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez seniorów może okazać się niezbędna. Jest więc kluczowe, aby osoby starsze potrafiły to robić.

Na jakie przypadki mogą natknąć się seniorzy?

Tak naprawdę wszystko może się zdarzyć i trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność. Niemniej jednak osoby starsze częściej będą świadkami na przykład udaru mózgu, czy zawału serca, niż wypadku samochodowego. Pamiętajmy też, że seniorzy to często osoby bardzo aktywne, udzielające się lokalnie, uprawiające aktywność fizyczną i przemieszczające się czy to komunikacją miejską, czy też własnymi samochodami.

Z większym prawdopodobieństwem można szacować, że osoby starsze będą świadkami:

  • zawału serca i innych nagłych stanów kardiologicznych, w tym nagłego zatrzymania krążenia,
  • udaru mózgu,
  • zatoru płuc,
  • hipo-/hiperglikemii,
  • urazów związanych z upadkami (uraz głowy, uraz miednicy).

Szkolenia z pierwszej pomocy dla seniorów mają za zadanie przygotować na te sytuacje, które potencjalnie najczęściej się przydarzają. Program kursu dla seniora powinien być więc tak ułożony, aby skupić się na elementach najistotniejszych.

Podczas kursu dla seniora uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia, i jak wtedy zareagować; jak wezwać pomoc, o czym należy pamiętać i jak sprawdzić stan poszkodowanego. Nauczymy resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowania w przypadku zadławienia u dorosłych i u dzieci, a także sposobów opatrywania ran. Teoria jest poparta dużą ilością praktyki, dzięki czemu wiedza jest lepiej przyswajana i wykorzystywana w praktyce.

Każda minuta ma znaczenie

Zwłaszcza w przypadku nagłego zatrzymania krążenia „być albo nie być” zależy od sprawności udzielenia pomocy i naprawdę liczy się każda minuta. Warto też pamiętać o tym, że teraz ktoś może potrzebować Twojej pomocy, a kiedyś Ty możesz potrzebować czyjejś. Im więcej osób w Twoim otoczeniu zna zasady pierwszej pomocy, tym lepiej.

Zachęcamy do tego, by promować kursy dla seniorów wśród rodziny, znajomych i sąsiadów. Warto zorganizować takie szkolenie w ramach współpracy sąsiedzkiej, różnego rodzaju kół, stowarzyszeń i organizacji. Będzie to idealna sposobność nie tylko do tego, aby nauczyć się przydatnych umiejętności, ale też zacieśnić więzy sąsiedzkie. Im więcej osób weźmie udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, czy to seniorów, czy różnych grup wiekowych, tym w Twoim otoczeniu będzie bezpieczniej.

Zachęcamy do udziału w kursach dla osób prywatnych Centrum Ratownictwa. Szkolenie dla seniora to może być też świetny pomysł na prezent na nadchodzące święta.