Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Numer alarmowy – lepiej zadzwonić na 112 czy 999?

Gdy potrzebujemy zadzwonić po pomoc, mamy do wyboru dwa numery alarmowe – 112 oraz 999. W powszechnej świadomości funkcjonują one zamiennie. Jeśli konieczne jest wezwanie karetki, w teorii możemy dzwonić zarówno pod jeden, jak i drugi. Nie oznacza to jednak, że niczym się nie różnią. W jaki sposób najlepiej skontaktować się z potrzebnymi w danej chwili służbami i na jaki numer dzwonić po pomoc w zależności od rodzaju zdarzenia?

112 czy 999 – czym się różnią?

Funkcjonujący od lat numer alarmowy 999 pierwotnie miał zostać wyłączony 1 stycznia 2024 roku. Wycofano się jednak z tego projektu. Głównym powodem była obawa przed znacznym wydłużeniem czasu obsługi zgłoszeń, z jakim mogło wiązać się kontaktowanie wyłącznie na numer 112 w przypadku zdarzeń medycznych. Istniało także ryzyko, że wiele osób nie będzie wiedzieć, jaki numer alarmowy będzie funkcjonował, co również mogłoby wiązać się ze znacznym wydłużeniem czasu potrzebnego na wezwanie pomocy. Oczywiście dzwoniąc na numer 112, również uzyskasz połączenie z pogotowiem ratunkowym. Nie oznacza to jednak, że jest on tożsamy z numerem, na który należy dzwonić w przypadku zdarzeń medycznych. Gdzie w takim razie dzwonić po pomoc – na numer 112 czy 999? 999 jest numerem alarmowym łączącym bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym. Wykonywane nań połączenie odbierane jest przez dyspozytora medycznego. Z kolei 112 jest obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej numerem alarmowym przeznaczonym do kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Należy dzwonić na ten numer nie tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, ale również mienia. Połączenie odbiera operator, który już w trakcie rozmowy powiadamia odpowiednie w danej sytuacji służby – nie tylko pogotowie ratunkowe, ale i np. policję oraz straż pożarną bądź ratowników wodnych. Istnieje także możliwość uzyskania bezpośredniego połączenia z konkretną służbą.

Wezwij pomoc z aplikacją Ratownik

Wzywanie pomocy w postaci specjalistycznych służb ratunkowych nie zawsze jest wystarczające, szczególnie jeśli dotarcie na miejsce zdarzenia może zająć dużo czasu. Dlatego warto skorzystać przy tym z narzędzi takich jak aplikacja Ratownik. Została ona opracowana we współpracy ze specjalistami z Centrum Ratownictwa. Posiada ona szereg funkcji, takich jak przycisk “Wezwij Pomoc”. Umożliwia on nie tylko połączenie się z numerem alarmowym 112. Pozwala to także na wysłanie komunikatu do znajdujących się w pobliżu Ratowników Obywatelskich – zarejestrowanych w bazie osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia lub po kursach KPP. Dzięki temu mogą oni dotrzeć na miejsce szybciej niż zespół ratownictwa medycznego i wspomóc Cię w udzielaniu pierwszej pomocy. Ma to szczególne znaczenie w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, gdy liczy się dosłownie każda sekunda.

Jakie informacje podawać, dzwoniąc na numer alarmowy?

Niezależnie od tego, czy dzwonisz na numer 999, czy 112, dyspozytor zada Ci szereg pytań dotyczących zdarzenia. Dlatego warto być odpowiednio przygotowanym do rozmowy, by móc podać następujące informacje:

 • co się stało?
 • miejsce zdarzenia – w miarę możliwości należy podać pełen adres; oprócz nazwy miejscowości warto dodać także gminę, powiat i województwo, żeby uniknąć pomyłki związanej z powtarzającymi się nazwami,
 • ilu jest poszkodowanych,
 • stan poszkodowanego: czy oddycha, porusza się, czy jest przytomny,
 • orientacyjny wiek osoby poszkodowanej oraz (w miarę możliwości) imię i nazwisko,
 • Twoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu – czyli informacje pozwalające na bezpośredni kontakt służb z osobą wzywającą pomocy, np. w celu ustalenia dokładnego miejsca zdarzenia lub optymalnej drogi dojazdu,
 • wskazówki dotyczące dojazdu: najkrótsza droga, charakterystyczne punkty orientacyjne,
 • czy ktoś będzie czekał na przyjazd służb razem z poszkodowanym?

Wzywając pogotowie lub inne służby ratunkowe należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • zachowaj spokój, nie podnoś głosu i nie poganiaj dyspozytora, z którym rozmawiasz,
 • precyzyjnie odpowiadaj na zadawane pytania i stosuj się do poleceń rozmówcy,
 • nie rozłączaj się – dyspozytor sam zakończy połączenie, gdy będzie to możliwe,
 • oczekując na przyjazd służb, w miarę możliwości nie korzystaj z telefonu, z którego wykonywane było połączenie – to jedyna możliwość kontaktu z Tobą. Dyspozytor lub zespół ratunkowy może kontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Kontakt na numer alarmowy jest podstawowym działaniem, jakie można – i należy – wykonać w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu, że w Polsce funkcjonuje zarówno numer 112, jak i 999, możliwy jest kontakt zarówno w sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie lub życie, jak i mienie. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku nagłych zdarzeń otrzymasz pomoc, kontaktując się z każdym z ww. numerów.