Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Najczęstsze urazy na siłowni i obiektach sportowych

Choć aktywność sportowa jest niewątpliwie korzystna dla zdrowia, urazy w obiektach sportowych nie należą do rzadkości. Przyczyn może być wiele – nieuwaga, nieprawidłowa technika, źle dobrane ćwiczenia bądź wiele innych czynników. Niezależnie od sytuacji, nieszczęśliwy wypadek na siłowni wymaga szybkiej reakcji ze strony obsługi obiektu. Jakie kontuzje na siłowni zdarzają się najczęściej?

Najczęstsze kontuzje na siłowni

Zdecydowana większość wypadków na siłowni spowodowana jest oddziaływaniem wolnych ciężarów. Przyczyną może być np. podnoszenie zbyt dużego ciężaru lub przygniecenie przyrządem podczas ćwiczeń lub zrzucania obciążenia. Inne częste kontuzje to:

  • naciągnięcie, naderwanie lub zerwanie mięśni,
  • skręcenie stawu – najczęściej stawu skokowego, barku, stawu łokciowego lub kolanowego,
  • urazy kolan,
  • urazy barków i pleców,
  • urazy nadgarstków,
  • złamania,
  • ból będący konsekwencją nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń.

Przyczyny urazów i kontuzji podczas ćwiczeń

Kontuzje na siłowni często wynikają z błędów popełnianych przez ćwiczące osoby. Główne przyczyny groźnych dla zdrowia zdarzeń to: brak odpowiedniej rozgrzewki – niezależnie od rodzaju docelowej aktywności, konieczne jest wygospodarowanie czasu na przygotowanie organizmu do wysiłku. Wielu osobom zdarza się jednak pomijać rozgrzewkę lub przeprowadzać ją niezbyt starannie, co sprzyja urazom i kontuzjom, nieprawidłowa technika – wielu wypadków na siłowni można uniknąć dbając o prawidłowe wzorce ruchowe wykonywanych ćwiczeń. Problem ten dotyczy zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych osób, które uczą się nowych form aktywności, zbyt napięte mięśnie – po każdej sesji treningowej należy wykonać serię ćwiczeń rozciągających i pamiętać o tzw. „cool down”, co pozwala rozciągnąć i rozluźnić napięte podczas ćwiczeń mięśnie, źle dobrane ćwiczenia lub obciążenia w stosunku do możliwości ćwiczącego.

Wypadek na siłowni – pierwsza pomoc

Podobnie jak w przypadku innych nagłych zdarzeń, wypadek na siłowni wymaga natychmiastowej reakcji ze strony obsługi obiektu. Niezależnie od rodzaju urazu, osoba udzielająca pierwszej pomocy przy wypadku w obiekcie sportowym powinna zachować spokój, uspokoić poszkodowanego i przestrzegać następujących zasad: uszkodzoną część ciała należy odsłonić poprzez zdjęcie lub rozcięcie ubrania, w celu identyfikacji rodzaju i rozległości urazu, jeśli istnieje podejrzenie złamania, zwichnięcia lub innej poważnej kontuzji, kończynę należy ustabilizować, by nie doszło do przemieszczania się uszkodzonych struktur anatomicznych, * jeśli doszło do złamania otwartego, na ranę należy założyć jałowy opatrunek.

W przypadku poważnych kontuzji na siłowni konieczne może być również wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej. Dotyczy to przede wszystkim: złamań otwartych, masywnych krwotoków, sytuacji, gdy po wypadku poszkodowany nie ma możliwości poruszania się, zaburzeń świadomości lub utraty przytomności, podejrzenia urazu w obrębie kręgosłupa lub miednicy, sytuacji, gdy poszkodowany nie oddycha lub obecne są symptomy wskazujące na ryzyko nagłego zatrzymania krążenia, * sytuacji, gdy mechanizm urazu na siłowni wskazuje na ryzyko obecności obrażeń narządów wewnętrznych (np. upadek z wysokości, przygniecenie).

Czytaj także: Czy na siłowni warto zainstalować AED?

Czy obsługa obiektów sportowych powinna być przeszkolona z pierwszej pomocy?

Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że obsługa każdego obiektu sportowego powinna być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Warto bowiem zauważyć, że obiekty tego typu również podlegają przepisom prawa pracy. Zgodnie z nimi zaś każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przebywającym na terenie firmy osobom dostępu do apteczki lub punktu pierwszej pomocy. Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie i zadbanie o odpowiednie przeszkolenie osób, które w nagłych wypadkach mają za zadanie udzielenie pomocy poszkodowanemu. W praktyce może to oznaczać nie tylko pomoc niesioną innym pracownikom, ale również klientom firmy.

Warto przy tym zapewnić odpowiednie szkolenia wszystkim członkom personelu. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki funkcjonowania tego typu obiektów. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której osoba posiadająca wymagane kwalifikacje nie jest dostępna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i klientów obiektów sportowych, w Centrum Ratownictwa opracowaliśmy specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Jego uczestnicy poznają zarówno ogólne zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach, jak i nabywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania podczas wypadków przy pracy w danym zakładzie – w tym urazów i kontuzji na siłowni. Dzięki temu osoby biorące udział w kursie mogą nieść pomoc w każdej sytuacji – zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!