Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Ocena efektywności kaszlu w celu wdrożenia stosownych procedur

Nasze postępowanie w przypadku dziecka które się zadławiło będzie w dużej mierze zależne od tego, w jakim stopniu zablokowane są drogi oddechowe dziecka oraz od tego czy jego mechanizm obronny w postaci kaszlu jest efektywny. Omówimy teraz kilka istotnych cech kaszlu, które pozwolą na jego prawidłową ocenę. Pierwszą cechą, jaką staramy się zaobserwować podczas udzielania pomocy dziecku, u którego doszło do zadławienia jest możliwość wydawania przez nie dźwięków. W przypadku kaszlu efektywnego dziecko będzie głośno płakać lub w przypadku zablokowania oskrzela mniejszego kalibru może ono nawet reagować słownie na nasze polecenia. Jeżeli dziecko nie jest w stanie wydać z siebie dźwięku powinno nam to zasugerować, że obturacja dróg oddechowych jest poważna. Kolejnym i zarazem bardzo prostym do oceny objawem jest natężenie wrażeń akustycznych związanych z wydobywaniem się powietrza podczas kaszlu. W skrócie: chodzi o jego głośność. W przypadku kaszlu nieefektywnego wzrastające ciśnienie nie jest w stanie pokonać oporów ciała obcego znajdującego się w drogach oddechowych, dlatego niewielka ilość powietrza może się z tych dróg oddechowych wydostać. Obserwujemy to jako bezdźwięczny płytki kaszel. Kolejną rzeczą pozwalającą nam ocenić stopień zablokowania dróg oddechowych jest możliwość zaczerpnięcia przez zadławione dziecko powietrza. W przypadku zablokowania oskrzela mniejszego kalibru powietrze może dostawać się do części płatów płuc utrzymując wymianę gazową na odpowiednim poziomie. W takim przypadku powtarzające się serie kaszlu najprawdopodobniej po pewnym czasie pozwolą na usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych. Jeśli nie, konieczne może okazać się ambulatoryjne usunięcie ciała obcego przez lekarza. W obu sytuacjach jednak nie występuje bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Jeżeli natomiast dziecko nie jest w stanie nabrać powietrza jest to informacja o tym, że z biegiem czasu będzie postępowało u niego niedotlenienie organizmu prowadzące bezpośrednio do śmierci w mechanizmie uduszenia. Wraz z narastaniem niedotlenienia organizmu dziecka jego ośrodkowy układ nerwowy będzie manifestował to objawami ze strony niedotlenionej kory mózgu. Niedotlenienie kory będzie obserwowane przez Ciebie jako ratownika poprzez zaburzenia świadomości u dziecka. Dlatego wskazana jest ciągła jego obserwacja oraz próba utrzymania kontaktu z zadławionym dzieckiem. Dodatkowo wraz z niedotlenieniem będzie postępować sinica, którą może zaobserwować poprzez niebiesko-fioletowe zabarwienie najpierw dystalnych części kończyn, a dalej płatka ucha, błony śluzowej jamy ustnej i języka. Wiesz już jak prawidłowo ocenić efektywność kaszlu u zadławionego dziecka. Mając tę wiedzę możesz prawidłowo ocenić, jakie procedury powinieneś wdrożyć udzielając dalszej pierwszej pomocy. W przypadku gdy zadławione dziecko kaszle efektywnie postępowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadą niewyrządzania szkody, tzn. jeżeli dziecko oddycha i kaszle, nawet z trudem, zachęcaj je do tych spontanicznych wysiłków. W takich okolicznościach nie podejmuj interwencji, ponieważ może to doprowadzić do przemieszczenia się ciała obcego lub nasilenia problemów, np. spowodować całkowitą niedrożność dróg oddechowych. ︎Jeśli dziecko kaszle efektywnie, żadne dodatkowe działania nie są potrzebne. Zachęcaj je do kaszlu i nieustannie obserwuj stan dziecka. Pamiętaj, że nawet jeśli poszkodowane dziecko kaszle efektywnie i jest w ogólnym dobrym stanie to stan ten może ulec zmianie. Dlatego jeśli kaszel jest lub staje się nieefektywny, natychmiast zawołaj o pomoc i oceń stan świadomości dziecka! Jeśli dziecko jest nadal przytomne, ale nie kaszle lub kaszel jest nieefektywny, należy przystąpić do procedur związanych z fizycznym wspomaganiem dziecka w odkrztuszaniu zalegającego ciała obcego. Mowa tutaj o uderzeniach w okolicę międzyłopatkową. ︎ Jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne, można wykonać uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt lub uciśnięcia nadbrzusza u dzieci. Zabiegi te powodują nagły wzrost ciśnienia w klatce piersiowej, co można porównać do „sztucznego kaszlu”. Ma to na celu pneumatyczne usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych, czyli jest to mechanizm identyczny z kaszlem.