Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Omdlenie

W przypadku omdlenia działanie ratownika polega przede wszystkim na umożliwieniu i przywróceniu prawidłowego krążenia krwi w obszarze tułowia i głowy poprzez uniesienie kończyn dolnych (ew. kończyn górnych) ponad poziom klatki piersiowej pacjenta.

W przypadku omdlenia postępujemy zgodnie z procedurą Basic Life Support, (według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku). Zgodnie z tą procedurą powinniśmy przede wszystkim: ocenić własne bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność pacjenta, zawołać o pomoc oraz skontrolować oddech pacjenta. Po kontroli oddechu jeśli oddech u pacjenta jest zachowany, a utrata świadomości miała miejsce w bezpośredniej obecności ratownika, w okolicznościach, które pozwalają wykluczyć urazowe przyczyny utraty przytomności, dopuszczalne jest tymczasowe uniesienie kończyn dolnych na wysokość 30 cm. Celem takiego działania jest przemieszczenie pewnej objętości krwi, znajdującej się w kończynach dolnych, do krążenia centralnego. Zabieg uniesienia kończyn dolnych na wysokość 30 cm ma za zadanie zwiększenie ciśnienia krwi w układzie żylnym klatki piersiowej, a następnie w układzie tętniczym górnej połowy ciała. Sam fakt chwilowej utraty świadomości oraz poziome ułożenie ciała sprawia, że hydrostatyczne ciśnienie krwi w naczyniach tętniczych mózgu wzrasta. Wówczas uniesienie kończyn dolnych jest jedynie pomocniczą techniką zwiększającą napływ żylny do krążenia centralnego. Zabieg ten może być stosowany tylko w przypadku omdlenia. W sytuacji gdy do omdlenia dochodzi na oczach osoby udzielającej pomocy i z przyczyn, które jednoznacznie mogą wykluczyć uraz (!).

Utrata przytomności nie może być poprzedzona żadnymi objawami wskazującymi na zaostrzenie przebiegu schorzeń internistycznych pacjenta. Wszelkie zaburzenia internistyczne oraz inne objawy aniżeli wskazujące na omdlenie, takie jak: ból w klatce piersiowej, wcześniej występująca duszność lub inne symptomy, należy interpretować jako zagrożenie życia wymagające postępowania w pełni zgodnego z BLS (przy osobie nieprzytomnej z zachowanym oddechem ułożenie w pozycji bocznej i gotowość AED) i zaniechania zmiany pozycji kończyn pacjenta. Postępowanie polegające na uniesieniu kończyn dolnych na wysokość 30 cm u pacjenta u którego wystąpiło omdlenie, można utrzymać maksymalnie przez około 2 minuty. Po tym czasie, jeżeli nie wraca świadomość pacjenta, powinniśmy traktować pacjenta jak osobę nieprzytomną, czyli wezwać zespół ratownictwa medycznego przy użyciu numeru 112 lub 999, a także ułożyć pacjenta w pozycji bocznej. W przypadku osób starszych, obciążonych wywiadem (zebranym w wyniku SAMPLE) chorobowym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie udzielania pomocy pacjentowi poprzez zmianę pozycji jego ciała (zarówno przy omdleniu jak i przy każdej innej zmianie pozycji) ze względu na ryzyko powstania krwotocznych powikłań neurologicznych (wylewu).