Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Przymus bezpośredni w ratownictwie i pierwszej pomocy: nowe regulacje prawne

W kontekście nowelizacji ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z grudnia 2010 roku coraz częściej powraca temat zasadności oraz warunków zastosowania przymusu bezpośredniego. Częstość użycia tego środka w interwencji medycznej, a także warunki i sposób w jaki jest on wykorzystywany przez personel zespołów ratownictwa medycznego, stwarza konieczność gruntownej analizy i przemyślenia roli, jaką powinien pełnić w pracy codziennej lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek.