Szpitalne Oddziały Ratunkowe z założenia są to miejsca, w których udzielana jest pomoc medyczna w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że na SOR zgłaszają się osoby chcące uniknąć oczekiwania na wizytę lekarską w przychodni lub poradni specjalistycznej. Dzięki wprowadzeniu jednolitych i jasno sprecyzowanych zasad przyjmowania pacjentów będą oni na bieżąco informowani o kolejności przyjęcia ich przez personel medyczny w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Oddział oraz przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie pomocy.

Przedłożony przez Ministra Zdrowia projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został 5 lutego 2019 roku przyjęty przez Radę Ministrów. Jedną z ważniejszych zmian nowelizacji jest usprawnienie działania szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR poprzez wprowadzenie jednolitych zasad segregacji medycznej pacjentów.

Na terenie całego kraju będą obowiązywały te same kryteria kwalifikacji pacjentów wg kategorii pilności, a dzięki systemowi informatycznemu TOPSOR pacjenci będą informowani o przewidywanym czasie oczekiwania na przyjęcie. Pacjent zgłaszający się na Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie podlegał segregacji medycznej – (triage), na podstawie której zostanie zakwalifikowany do jednej z grup - osoby wymagające natychmiastowej pomocy, osoby wymagające pilnej pomocy oraz osoby wymagające pomocy odroczonej. Po zakwalifikowaniu pacjenta do określonej grupy otrzyma on numerowaną opaskę odpowiadającą kolorom segregacji (triage) - czerwoną, żółtą lub zieloną, a następnie do numeru pacjenta będzie wyświetlany przewidywany czas oczekiwania na przyjęcie. Założeniem Ministerstwa Zdrowia jest, aby pacjenci docierający do szpitalnych oddziałów ratunkowych w całym kraju byli poddawani segregacji medycznej według tych samych reguł.

Od 1 stycznia br. rozwiązanie to jest pilotażowo stosowane w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj