Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Skrypt: współczesne standardy

Wzmianek o metodach udzielania pierwszej pomocy możemy dopatrywać się już w zapisach starotestamentalnych oraz greckich pracach tak wybitnych postaci jak Hipokrates z Kos czy Gallen. Postęp cywilizacyjny oraz stale rosnące tępo naszego życia sprawia, że coraz częściej stajemy w obliczu nagłego zagrożenia życia członków naszej społeczności. W wielu wypadkach od naszego szybkiego i zdecydowanego działania zależeć będzie ludzkie życie. Warto zatem poznać podstawowe zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach i sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia.

Oto one:

 1. Nie panikuj i nie pozwól na panikę u innych.
  • Bądź stanowczy (ale nie agresywny)
  • Przejmij inicjatywę (daj impuls do działania robiąc „pierwszy krok”)
  • Wyznacz cele (wskaż konkretne zadania do wykonania)
  • Bądź przywódcą (stwórz poczucie wspólnoty wobec zagrożenia)
  • Jesteśmy „ skazani na sukces” (razem damy sobie radę z każdym problemem)
 2. Oceń bezpieczeństwo.
  • S jak Stop, aby nie zwiększyć liczby poszkodowanych. Powstrzymaj „ułańską fantazję”.
  • O jak Oceń sytuację, kto i co będzie potrzebne, czy w ogóle możesz działać.
  • S jak Start - rozpocznij działanie.
  • Pamiętaj! Żadna sytuacja nie staje się w 100% bezpieczna, bądź czujny i nie trać szerokiej perspektywy. Bardzo ważna jest świadomość sytuacyjna, czyli zdolność gromadzenia i analizowania bodźców docierających z otoczenia. Elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się czynniki środowiskowe podnosi poziom bezpieczeństwa akcji ratowniczej. Im więcej zmiennych z danego zdarzenia (ruch drogowy, pogoda, oświetlenie, zagrożenie pożarowe itp.) jesteś w stanie analizować i podejmować stosowne reakcje, tym niższe ryzyko wystąpienia nagłego zagrożenia dla ratowników.
 3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia
  • Oznacz je.
  • Poinformuj o zagrożeniu innych.
  • Działaj sytuacyjnie (podejmuj działania adekwatne do występującego zagrożenia).
 4. Wezwij pomoc 112
  • Kto dzwoni?
  • Gdzie jesteś?
  • Co się dzieje?
  • Czy zagrożone jest ludzkie życie?
  • Rozmowę kończy dyspozytor 112. Czekaj na jego pytania i potwierdzenie przyjęcia wezwania.
 5. Udziel niezbędnej pomocy poszkodowanym w ramach swoich kompetencji.