Skrypt: współczesne standardy

"A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. (33) Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. (34) Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. (35) Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego; wtem chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy." 2 Krl 4:32,33,34,35 Biblia Warszawska

Wzmianek o metodach udzielania pierwszej pomocy możemy dopatrywać się już w zapisach starotestamentalnych oraz greckich pracach tak wybitnych postaci jak Hipokrates z Kos czy Gallen. Postęp cywilizacyjny oraz stale rosnące tępo naszego życia sprawia, że coraz częściej stajemy w obliczu nagłego zagrożenia życia członków naszej społeczności. W wielu wypadkach od naszego szybkiego i zdecydowanego działania zależeć będzie ludzkie życie. Warto zatem poznać podstawowe zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach i sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia.

Oto one:

 1. Nie panikuj i nie pozwól na panikę u innych.
  • Bądź stanowczy (ale nie agresywny)
  • Przejmij inicjatywę (daj impuls do działania robiąc „pierwszy krok”)
  • Wyznacz cele (wskaż konkretne zadania do wykonania)
  • Bądź przywódcą (stwórz poczucie wspólnoty wobec zagrożenia)
  • Jesteśmy „ skazani na sukces” (razem damy sobie radę z każdym problemem)
 2. Oceń bezpieczeństwo.
  • S jak Stop, aby nie zwiększyć liczby poszkodowanych. Powstrzymaj „ułańską fantazję”.
  • O jak Oceń sytuację, kto i co będzie potrzebne, czy w ogóle możesz działać.
  • S jak Start - rozpocznij działanie.
  • Pamiętaj! Żadna sytuacja nie staje się w 100% bezpieczna, bądź czujny i nie trać szerokiej perspektywy. Bardzo ważna jest świadomość sytuacyjna, czyli zdolność gromadzenia i analizowania bodźców docierających z otoczenia. Elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się czynniki środowiskowe podnosi poziom bezpieczeństwa akcji ratowniczej. Im więcej zmiennych z danego zdarzenia (ruch drogowy, pogoda, oświetlenie, zagrożenie pożarowe itp.) jesteś w stanie analizować i podejmować stosowne reakcje, tym niższe ryzyko wystąpienia nagłego zagrożenia dla ratowników.
 3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia
  • Oznacz je.
  • Poinformuj o zagrożeniu innych.
  • Działaj sytuacyjnie (podejmuj działania adekwatne do występującego zagrożenia).
 4. Wezwij pomoc 112
  • Kto dzwoni?
  • Gdzie jesteś?
  • Co się dzieje?
  • Czy zagrożone jest ludzkie życie?
  • Rozmowę kończy dyspozytor 112. Czekaj na jego pytania i potwierdzenie przyjęcia wezwania.
 5. Udziel niezbędnej pomocy poszkodowanym w ramach swoich kompetencji.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij