Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Stres podczas działań ratowniczych
Pamiętaj, że jeżeli kiedykolwiek będziesz zmuszony wykorzystać swoją wiedzę ratowniczą w praktyce, najprawdopodobniej będzie to dla Ciebie wielki stres. Ale czym tak właściwie jest ten stres? W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Brzmi wspaniale prawda ? Ale jak to rozumieć ? Najprościej mówiąc jest to stan, w którym dochodzi do zaburzenia równowagi wewnętrznej organizmu. Powodami tego zaburzenia może być wiele czynników w zależności od predyspozycji danego osobnika do podatności na stres. W momencie wystąpienia zjawiska stresu organizm stara się kompensować ten stan pewnymi reakcjami mającymi na celu prawidłowe zareagowanie na zmiany w środowisku zewnętrznym. Tak więc stres sam w sobie nie jest czymś potocznie mówiąc złym. Istnieją bowiem 3 typy reakcji na stresory. Wyróżniamy: neustres - czyli sytuację, w której dany bodziec jest dla osobnika obojętny, eustres - czyli sytuację w której stres popycha nas i mobilizuje do działania. Jest to najbardziej pozytywna forma reakcji na stres. Wyróżniamy też dystres czyli reakcja polegająca na utrudnieniu lub niemożności realizacji celów i zadań człowieka. Jest to ten rodzaj reakcji, o którym potocznie mówimy, że „stres nas paraliżuje”. I teraz pojawia się pytanie: Jak sprawić żeby stres nas motywował do działania zamiast zawężać nasze postrzeganie i ograniczać nasze działanie. Statystyki mówią jasno: adekwatnie do sytuacji postępujemy tylko wtedy, kiedy bodźce jakimi jesteśmy stymulowani nie są nam kompletnie obce. W przypadku całkowicie nowych bodźców zaczynamy się zastanawiać i analizować sytuację próbując znaleźć rozwiązanie. W sytuacjach nagłych nie ma na to miejsca. Dlatego właśnie naszym celem jako ratowników jest wypracowywanie pewnych procedur i nieustanne postępowania zgodnie z nimi aby w razie sytuacji nagłej, stresującej postępować ściśle zgodnie z tymi wyćwiczonymi wcześniej procedurami nie pozostawiając sobie miejsca na błąd lub niepewność. Jest to droga, którą obrało większość zawodowców pracujących pod wpływem stresu w naszym kraju i na świecie, diametralnie podnosząc skuteczność swoich działań. Osoby udzielające pierwszej pomocy są kolejną grupą, która powinna korzystać z tych doświadczeń.