Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Jak nauczyciele mogą przygotować się do udzielania pierwszej pomocy podczas wycieczek szkolnych?
Wycieczki szkolne to znakomita okazja do nabycia przez uczniów nowej wiedzy, a przy okazji – do doskonałej zabawy. Z pewnością wspólne wyjazdy integrują grupę i stanowią źródło niezapomnianych wrażeń. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli i opiekunów pod kątem bezpieczeństwa wycieczki szkolnej. Oprócz obowiązujących przepisów muszą oni posiadać przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa na wycieczkach.

Zasady bezpieczeństwa na wycieczce szkolnej

Dbałość o bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych zaczyna się już na etapie ich planowania. Warto zaznaczyć, że istotne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie biorących w nich udział nauczycieli. Wychowawcy mają również obowiązek przypomnienia uczniom o podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdu oraz zwrócenia uwagi na konieczność stosowania się do poleceń opiekunów.

W ramach planowania bezpiecznej wycieczki warto również przypomnieć podstawowe przepisy ruchu drogowego, takie jak konieczność zachowania ostrożności na jezdniach, drogach publicznych i w innych potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Wychowawcy powinni podkreślić szczególnie takie kwestie jak konieczność poruszania się wyłącznie po chodnikach w mieście oraz zasady przemieszczania się poboczem poza zabudowaniami oraz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Innym aspektem bezpieczeństwa wycieczki szkolnej jest zadbanie o dobrą widoczność uczestników – szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Obecnie coraz więcej szkół decyduje się na wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe, dzięki którym są widoczni na drodze niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych.

Zasady postępowania w razie nagłego wypadku

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy na wycieczce szkolnej nie różnią się od standardowych procedur, jakie należy wdrożyć w nagłych wypadkach z udziałem dorosłych. Należy jednak pamiętać, by poszczególne czynności były wykonywane w sposób zgodny z wytycznymi dot. pierwszej pomocy u dzieci i młodzieży. Z tego powodu należy zadbać o to, by opiekunowie biorący udział w wycieczce byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

W przypadku nagłych zdarzeń należy zadbać również o odpowiednią koordynację czynności mających na celu skuteczne udzielanie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wycieczki. W tym celu:

  • koordynacja ewakuacji jest obowiązkiem kierownika wycieczki,
  • uczestnicy powinni być ewakuowani w bezpieczne miejsce, o ile jest taka potrzeba i możliwość,
  • konieczny jest natychmiastowy kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  • w pierwszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy osobom w najcięższym stanie.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – nie tylko nauczyciele

Podstawową zasadą udzielania pierwszej pomocy – na wycieczkach i nie tylko – jest kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dyspozytor nie tylko wysyła zespół ratowników na miejsce zdarzenia, ale i może udzielić niezbędnych wskazówek osobie, która wzywa pomoc. Postępowanie to nie jest jednak wystarczające w przypadku nauczycieli i innych opiekunów mających za zadanie zadbać o bezpieczeństwo wycieczki szkolnej. W 2020 roku w przedszkolach i szkołach został wprowadzony obowiązek przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy wszystkich pracowników danej placówki – również personelu niepedagogicznego. Wcześniej obowiązek ten dotyczył tylko nauczycieli.

Więcej na ten temat: czy nauczyciele mają obowiązek udzielania pierwszej pomocy?

Ważne jednak, by wiedza i umiejętności w tej dziedzinie były przekazywane w ramach specjalistycznego kursu. Zdaniem resortu oświaty nie jest wystarczające omówienie tej tematyki w ramach szkoleń BHP.

Jednocześnie żadne przepisy nie określają wymogów, jakie muszą spełniać osoby prowadzące szkolenia dla pracowników placówek oświatowych. Oznacza to, że ocena kwalifikacji wykładowcy należy do organizatorów kursu. Dlatego warto wybrać kurs pierwszej pomocy w Centrum Ratownictwa. Nasi prowadzący są nie tylko świetnymi teoretykami, ale i doświadczonymi praktykami. Pozwoliło to opracować szkolenia przeznaczone dla różnych grup odbiorców. W przypadku nauczycieli oraz innych pracowników oświaty szczególnie polecamy kurs pierwszej pomocy dzieciom. Przekazywane w jego ramach informacje i umiejętności pozwolą skutecznie udzielić pierwszej pomocy na wycieczkach, ale i zadbać o zdrowie uczniów w trakcie tradycyjnych zajęć w szkole.