Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Uciśnięcia nadbrzusza lub klatki piersiowej

Przejdźmy teraz do uciskania klatki piersiowej u niemowląt. Niemowlę należy obrócić na wznak układając je na wewnętrznej powierzchni przedramienia. Głowa powinna być skierowana w dół po to, aby wykorzystać dodatkowo siłę grawitacji w celu przemieszczenia ciała obcego zalegającego w drogach oddechowych. Aby to bezpiecznie wykonać, połóż dziecko na wolnym przedramieniu i obejmij ręką jego potylicę w celu jej asekuracji. Podtrzymuj dziecko na przedramieniu opartym w dół lub w poprzek twojego uda. Wyznacz miejsce ucisku tak samo jak to miało miejsce podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej (dolna połowa mostka, na szerokość około jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego). Wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej podobnie jak podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, lecz tym razem uciśnięcia te powinny być zdecydowanie gwałtowniejsze oraz wykonywane ze znacznie mniejszą częstością, ponieważ w tej sytuacji nie chodzi o wtłaczanie krwi z serca do naczyń, lecz o gwałtowne zmiany ciśnienia panującego w klatce piersiowej. Teraz kilka słów o uciskaniu klatki piersiowej u dużego dziecka. ︎ W zależności od rozmiaru dziecka stań lub uklęknij za dzieckiem, obejmij jego tułów, umieść swoje ramiona pod ramionami dziecka. Zaciśniętą pięść ułóż pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym. Pamiętaj by najdłuższa oś zaciśniętej pięści była skierowana prostopadle do osi ciała poszkodowanego. Chwyć zaciśniętą pięść drugą ręką i mocno pociągnij ręce do siebie i ku górze. Jest to klasyczny manewr Heimlicha, którego siłę należy dostosować do budowy ciała dziecka. Manewr ten należy powtórzyć do 5 razy. ︎ Upewnij się, że nie uciskasz wyrostka mieczykowatego lub dolnych żeber, bo może to doprowadzić do niepotrzebnych urazów i istotnie zmniejszyć skuteczność samego manewru. Po wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej lub nadbrzusza należy ponownie ocenić stan dziecka. Jeśli przedmiot nie został usunięty i dziecko jest wciąż przytomne, należy wykonać sekwencję uderzeń w okolicę międzyłopatkową i uciśnięć klatki piersiowej (u niemowląt) lub uciśnięć nadbrzusza (u większych dzieci). Następnie należy zadzwonić lub wysłać kogoś po pomoc, jeżeli ta nadal nie dotarła. Pamiętaj, że na tym etapie działań nie należy zostawiać dziecka samego! Jeśli przedmiot został usunięty, należy ocenić stan dziecka. Pamiętaj, że fragmenty ciała obcego mogą pozostać w drogach oddechowych i spowodować groźnie dla życia powikłania. W razie jakichkolwiek wątpliwości konieczna jest porada lekarza. Nawet prawidłowo stosowane uciśnięcia nadbrzusza mogą spowodować poważne obrażenia wewnętrzne, dlatego każdy poszkodowany leczony w ten sposób powinien być zbadany przez lekarza. Niemniej jednak pamiętaj, że ryzyko powstania obrażeń nie jest powodem do zaniechania stosowania manewru Heimlicha w przypadku zadławienia u dorosłych lub dużych dzieci!