Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Utrata przytomności u dziecka - jak postępować?

Aby zrobić to prawidłowo dziecko musi leżeć w pozycji na wznak. Jeżeli tak nie jest to:

1. delikatnie obróć dziecko na plecy

2. udrożnij drogi oddechowe dziecka

Udrożnienie dróg oddechowych można wykonać przy użyciu tak zwanego rękoczynu czoło-żuchwa. Aby go prawidłowo wykonać:

3. umieść rękę na czole dziecka i delikatnie odchyl jego głowę ku tyłowi,

4. w tym samym czasie umieść opuszki palca (lub palców) pod żuchwą dziecka i unieś ją

W przypadku gdy podejrzewamy uraz odcinka szyjnego kręgosłupa preferowaną metodą jest metoda wysunięcia żuchwy. Aby prawidłowo ją wykonać:

5. połóż palce wskazujące obydwu rąk za żuchwą dziecka po jej bokach i wysuń ją do przodu.

Jeśli samo wysunięcie żuchwy jest nieskuteczne, stopniowo odchylaj głowę do tyłu do momentu aż drogi oddechowe zostaną udrożnione.

Utrzymując drożność dróg oddechowych oceń trzema zmysłami: wzrokiem, słuchem i dotykiem czy występują prawidłowe oddechy poprzez przysunięcie swojej twarzy blisko twarzy dziecka i skierowanie wzroku w kierunku jego klatki piersiowej.

6. obserwuj ruchy klatki piersiowej

7. słuchaj nad nosem i ustami dziecka szmerów oddechowych

Staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku. W pierwszych kilku minutach po zatrzymaniu krążenia dziecko może nabierać kilka wolnych, nieregularnych oddechów (gasping). Najłatwiej porównać ten oddech do próby łapczywego nabrania powietrza przy bardzo zaznaczonym udziale mięśni twarzy. Patrz, słuchaj i staraj się wyczuć oddech przez około 10 sekund. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy dziecko oddycha prawidłowo, postępuj tak, jakby oddech był nieprawidłowy.

Pamiętaj o dokładności podczas oceny oddechu u poszkodowanego dziecka. Nasze wieloletnie doświadczenie jako instruktorów pokazuje nam olbrzymią tendencję osób szkolących się do bardzo pobieżnej oceny stanu poszkodowanego. Takie postępowanie niesie ze sobą olbrzymie ryzyko popełnienia krytycznego błędu w ocenie parametrów życiowych, co może być dramatyczne w skutkach. Jeśli dziecko oddycha prawidłowo ułóż je na boku w pozycji bezpiecznej. Jeśli podejrzewasz uraz, weź pod uwagę obrażenia szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Poproś kogoś lub zadzwoń pod numer ratunkowy, aby wezwać karetkę. W trakcie oczekiwania na pomoc Zespołu Ratownictwa Medycznego kontroluj oddech.