Wnioski z zakresu zastosowania przymusu bezpośredniego w pierwszej pomocy i ratownictwie

Wnioski z zakresu zastosowania przymusu bezpośredniego w pierwszej pomocy i ratownictwie

W ogólnej ocenie sposobów oraz rodzajów używanego w praktyce przymusu bezpośredniego należy zwrócić uwagę, że najczęściej przepisy ustawy łamane są w instytucjach innych niż szpitale psychiatryczne oraz zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Wynika to najprawdopodobniej z faktu nieznajomości zapisów ustawy oraz natury narzędzia, jakim jest dopuszczone prawem stosowanie przymusu bezpośredniego. Przy głębszej lekturze postanowień ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz rozpoznaniu specyfiki pracy zespołów ratownictwa medycznego nie sposób zaprzeczyć twierdzeniu, że konieczne są dodatkowe regulacje służące ochronie dóbr osobistych, a czasem nawet zdrowia i życia personelu medycznego. Brak możliwości zgodnego z prawem zastosowania przymusu bezpośredniego, stricte w celu ochrony członków zespołu, pozostawia osoby pracujące w systemie ratownictwa medycznego w świetle przepisów kodeksu karnego określających metody obrony koniecznej oraz wyższej konieczności, które ze względu na specyfikę pracy lekarzy oraz ratowników medycznych, są niewystarczającą ochroną prawną w stosunku do zadań, jakie są przed nimi stawiane.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij