Szukasz profesjonalnego kursu KPP?
Wnioski z zakresu zastosowania przymusu bezpośredniego w pierwszej pomocy i ratownictwie

Wnioski z zakresu zastosowania przymusu bezpośredniego w pierwszej pomocy i ratownictwie

W ogólnej ocenie sposobów oraz rodzajów używanego w praktyce przymusu bezpośredniego należy zwrócić uwagę, że najczęściej przepisy ustawy łamane są w instytucjach innych niż szpitale psychiatryczne oraz zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Wynika to najprawdopodobniej z faktu nieznajomości zapisów ustawy oraz natury narzędzia, jakim jest dopuszczone prawem stosowanie przymusu bezpośredniego. Przy głębszej lekturze postanowień ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz rozpoznaniu specyfiki pracy zespołów ratownictwa medycznego nie sposób zaprzeczyć twierdzeniu, że konieczne są dodatkowe regulacje służące ochronie dóbr osobistych, a czasem nawet zdrowia i życia personelu medycznego. Brak możliwości zgodnego z prawem zastosowania przymusu bezpośredniego, stricte w celu ochrony członków zespołu, pozostawia osoby pracujące w systemie ratownictwa medycznego w świetle przepisów kodeksu karnego określających metody obrony koniecznej oraz wyższej konieczności, które ze względu na specyfikę pracy lekarzy oraz ratowników medycznych, są niewystarczającą ochroną prawną w stosunku do zadań, jakie są przed nimi stawiane.